Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2020

Konkurs „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” ma na celu wyłanianie i promocję najlepszych produktów regionalnych i tradycyjnych oraz  potraw i przetworów kulinarnych z terenu powiatu poznańskiego oraz nagradzanie i promowanie ich producentów. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się podczas tematycznych imprez związanych z produkcją rolno-spożywczą na terenie powiatu.

Zdjęcie - konkurs "Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego"

W konkursie mogą uczestniczyć producenci, przetwórcy, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne i inne zakłady gastronomiczne z terenu powiatu poznańskiego.

Zgłaszany do konkursu produkt musi być dostępny na rynku dla konsumentów w sposób ciągły lub sezonowy.

Uczestnicy konkursu ubiegają się o nagrody regulaminowe, którymi są tytuły „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” w różnych kategoriach smakowych.

Laureaci otrzymują do dyspozycji specjalny znak graficzny (logo) z możliwością wykorzystywania go we własnych działaniach marketingowych i promocyjnych.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego.

Zdjęcie - Starosta Poznański Jan Grabkowski