Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Szlaku Kulinarnego SMAKI POWIATU POZNAŃSKIEGO należy przeczytać Regulamin. Następnie (po jego akceptacji) wydrukować załączony Wniosek członkostwa/kartę informacyjną; wypełnić go; uzupełnić o stosowne podpisy, pieczątki i odesłać nam wraz załącznikami.

Skan wysłać na adres kontakt@smakipowiatupoznanskiego.pl lub przesyłkę pocztową na adres Instytutu Skrzynki (adres do korespondencji: INSTYTUT SKRZYNKI; Plac Parkowy 1; 62-060 Skrzynki)

W razie dodatkowych pytań prosimy e-mailowo zwracać się do nas w każdym czasie.

Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od przesłania zgłoszenia otrzymacie Państwo informację zwrotną o decyzji Kapituły Szlaku o przyjęciu do grona członków lub odrzuceniu wniosku.

Zapraszamy do grona członków naszego kulinarnego szlaku.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin szlaku

Wniosek członkostwa  / karta informacyjna członka szlaku

LOGO – SZLAK KULINARNY SMAKI POWIATU POZNAŃSKIEGO