Partnerzy

Powiat poznański stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium siedemnastu gmin. Są nimi Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne. Owe siedemnaście gmin otacza miasto Poznań pierścieniem o szerokości około 25 kilometrów. Jest to jeden z tych powiatów, które swoją siedzibę mają poza własnym obszarem tzn. w sąsiednich miastach mających prawa powiatu. Na terenie powiatu poznańskiego zajmującego powierzchnię 1899,61 km2 mieszka blisko 400 tysięcy mieszkańców, co oznacza, że jest to największy powiat w województwie wielkopolskim.

Rzeźba terenu jest w tym regionie bardzo urozmaicona, występuje bogactwo form polodowcowych, szczególnie po obu stronach rzeki Warty. Lasy zajmują powierzchnię 42 tysięcy hektarów, co daje wskaźnik zalesienia w granicach 22 procent. Największe kompleksy leśne to: Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Puszcza Zielonka, Park Krajobrazowy „Promno” oraz jedenaście rezerwatów przyrody. Na terenie powiatu poznańskiego znajduje się wiele cennych zabytków architektury: pałaców, dworów czy kościołów. Warto tutaj zobaczyć m.in.: Zamek Kórnicki wraz z otaczającym go Arboretum, zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie czy też Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

W powiecie poznańskim można też dobrze wypocząć. Ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane są z reguły nad jeziorami, m. in. nad Jeziorem Bnińskim, Dymaczewskim, Kołatkowskim czy Kamińskim. Wiele atrakcji dla siebie znajdą tutaj również miłośnicy aktywnej turystyki oraz różnego rodzaju sportów, w tym także tych ekstremalnych. Powiat poznański to także obszar atrakcyjny pod względem gospodarczym i inwestycyjnym. Bliskość Poznania, interesujące położenie geograficzne i komunikacyjne czyni ten teren niezwykle korzystnym dla podejmowania inwestycji. Z tego względu średnia ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców oraz dochody własne gmin na 1 mieszkańca należą do najwyższych w kraju.

Powiat Poznański jest organizatorem Instytutu Skrzynki – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Skrzynkach – powiatowej instytucji kultury, która jest operatorem szlaku kulinarnego powiatu poznańskiego „Smaki Powiatu Poznańskiego”.

„Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) powstało w 2003 roku z inicjatywy Miasta Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej oraz najważniejszych poznańskich instytucji i przedsiębiorstw, związanych z turystyką.
Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego.

PLOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku aglomeracji poznańskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, poprzez akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą oraz poprzez organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów. Członkowie stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości.”

„Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie działalność swoją rozpoczęło w 1964 roku. Jego misją  jest przedstawianie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Ma to pozwalać publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność i inne dobra pochodzące z surowców rolniczych i naturalnych. Przedstawiając przeszłość, Muzeum ma pobudzać do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości, ma być instytucją nowoczesną, otwartą na wyzwania przyszłości oraz oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa.”