Partnerzy

Powiat poznański stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium siedemnastu gmin. Są nimi Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne. Owe siedemnaście gmin otacza miasto Poznań pierścieniem o szerokości około 25 kilometrów. Jest to jeden z tych powiatów, które swoją siedzibę mają poza własnym obszarem tzn. w sąsiednich miastach mających prawa powiatu. Na terenie powiatu poznańskiego zajmującego powierzchnię 1899,61 km2 mieszka blisko 400 tysięcy mieszkańców, co oznacza, że jest to największy powiat w województwie wielkopolskim.

Rzeźba terenu jest w tym regionie bardzo urozmaicona, występuje bogactwo form polodowcowych, szczególnie po obu stronach rzeki Warty. Lasy zajmują powierzchnię 42 tysięcy hektarów, co daje wskaźnik zalesienia w granicach 22 procent. Największe kompleksy leśne to: Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Puszcza Zielonka, Park Krajobrazowy „Promno” oraz jedenaście rezerwatów przyrody. Na terenie powiatu poznańskiego znajduje się wiele cennych zabytków architektury: pałaców, dworów czy kościołów. Warto tutaj zobaczyć m.in.: Zamek Kórnicki wraz z otaczającym go Arboretum, zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie czy też Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

W powiecie poznańskim można też dobrze wypocząć. Ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane są z reguły nad jeziorami, m. in. nad Jeziorem Bnińskim, Dymaczewskim, Kołatkowskim czy Kamińskim. Wiele atrakcji dla siebie znajdą tutaj również miłośnicy aktywnej turystyki oraz różnego rodzaju sportów, w tym także tych ekstremalnych. Powiat poznański to także obszar atrakcyjny pod względem gospodarczym i inwestycyjnym. Bliskość Poznania, interesujące położenie geograficzne i komunikacyjne czyni ten teren niezwykle korzystnym dla podejmowania inwestycji. Z tego względu średnia ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców oraz dochody własne gmin na 1 mieszkańca należą do najwyższych w kraju.

Powiat Poznański jest organizatorem Instytutu Skrzynki – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Skrzynkach – powiatowej instytucji kultury, która jest operatorem szlaku kulinarnego powiatu poznańskiego „Smaki Powiatu Poznańskiego”.

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej to organizacja ogólnopolska. Jako reprezentant środowiska gastronomicznego, aktywnie działa na rzecz wszystkich swoich członków oraz całej branży. Izba działa od końca lipca 2020 roku i przemawia w imieniu gastronomów do środowisk tworzących prawo i zarządzających gospodarką. Najważniejszym jej celem jest systematyczny rozwój branży gastronomicznej. Dla członków Izby organizacja świadczy usługi doradcze, a także tworzy rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie w biznesie – na przykład specjalistyczne grupy zakupowe.

„Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie działalność swoją rozpoczęło w 1964 roku. Jego misją  jest przedstawianie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Ma to pozwalać publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność i inne dobra pochodzące z surowców rolniczych i naturalnych. Przedstawiając przeszłość, Muzeum ma pobudzać do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości, ma być instytucją nowoczesną, otwartą na wyzwania przyszłości oraz oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa.”

Ogólnopolski Cech Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy to jeden z najstarszych cechów rzemieślniczych w Polsce. Ma ponad 750-letnią tradycję, a jego początki związane są z lokacją miasta Poznania, w którym od zarania Cech ma swoją siedzibę. Zrzeszony w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu zasięgiem działania obejmuje całą Polskę inicjując bardzo wiele działań związanych kultywowaniem tradycji kulinarnych, a także promocją branżowych zawodów i kształceniem przyszłych kadr dla branży spożywczej oraz gastronomicznej. Niewątpliwym sukcesem Cechu jest skuteczne przeprowadzenie żmudnego procesu certyfikacyjnego dla Kiełbasy Białej Parzonej Wielkopolskiej i uzyskanie unijnego znaku Chronionego Oznaczenia Geograficznego.

OK Poznań to nowoczesny, interaktywny i zindywidualizowany miejski program benefitowy, zachęcający do aktywnego korzystania z lokalnych ofert m.in w takich obszarach, jak kultura i sztuka, sport i rekreacja, podróże czy gastronomia. Uczestnicząc w nim, każdy, kto mieszka i rozlicza swoje podatki w Poznaniu, może skorzystać z szerokiej oferty ulg i zniżek (benefitów), proponowanych przez lokalne instytucje i przedsiębiorców. Korzystanie z benefitów umożliwia Osobista Karta Poznańska, plastikowa lub wirtualna w aplikacji mobilnej. Aktualne informacje o Programie OK Poznań, prezentacje Partnerów oraz oferty benefitów publikowane są na stronie okpoznan.pl oraz, dostępnej bezpłatnie, aplikacji mobilnej OK Poznań.

Slow Food to ruch społeczny skupiony w ramach stowarzyszenia o zasięgu światowym, który stoi w opozycji do fast food. Nie manifestuje tego w żadnych spektakularnych wystąpieniach, ale stara się uczyć ludzi świadomości i prawa do wyboru tego, co będziemy jedli dzisiaj i za wiele lat. Ruch popiera lokalnych sprzedawców i dąży do tego by ułatwić kontakt, a wręcz skrócić drogę od producenta do konsumenta. Slow Food pielęgnuje tradycje kulinarne, propaguje jedzenie sezonowe i produkty z najbliższej okolicy. Slow Foodowym nie jest jedzeniem np. świeżych szparagów zimą czy krewetek z hodowli itp. Jest więc to wracanie do korzeni, kiedy nasi rodzice, dziadkowie czekali na nowalijki z takim samym utęsknieniem, jak gracz na główną wygraną w Lotto. Nasz organizm jest bowiem tak skonstruowany, by jeść to, co w danym momencie urodzi ziemia czy wyhoduje człowiek. Jedzenie, i to co jemy,  jest codzienną czynnością każdego z nas. To są nasze codzienne wybory.

Co zatem w tym zakresie proponuje „Slow Food”?

Przede wszystkim rekomenduje nam świadomy wybór. Wszak to my, codzienne, a nie producenci przemysłowej żywności, konsumujemy to, co i drudzy (producenci) wyprodukują. Ale to my, KONSUMENCI mamy prawo oceniać, co jest dobre, a co nie.

Organizacja Slow Food określiła trzy podstawowe kryteria, które dla konsumenta są najważniejsze:

SMACZNE – wszystko co jemy musi być smaczne, ponieważ jest produkowane dla nas i musi nam odpowiadać, niezależnie od argumentów producenta.

CZYSTE – czyli w procesie przygotowania żywności stosowane są naturalne procesy przetwarzania odpowiednio dobranych surowców. Sprzeciwiamy się stosowaniu surowców zastępczych (np. identycznych z naturalnymi) oraz zaawansowanymi procesami przemysłowego przetwarzania.

ETYCZNE – cała nasz żywność powinna być wytwarzana w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym oraz sprawiedliwym wynagrodzeniem za jej wytworzenie.

Te trzy, nierozłączne zasady są podstawą wyboru żywności dla osób spod znaku „ślimaka”, jako, że taki symbol wybrał ruch Slow Food, żeby  jego członkowie mogli zaznaczyć swoją obecność. 

Polska Akademia Smaku jest to  grupa osób, których łączy wspólna pasja do poszukiwania tradycji i dobrego smaku na domowym stole, w restauracji, na festiwalu  kulinarnym i  pikniku, w kuchni gospodarstwa agroturystycznego, u producenta tradycyjnych produktów na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 12 maja 2010 roku.

W skład grupy założycielskiej weszli między innymi krytycy kulinarni, dziennikarze, organizatorzy organizowanych w Polsce festiwali smaków i konkursów kulinarnych, sympatycy SlowFood i propagatorzy polskiej tradycji kulinarnej.

Wszyscy członkowie stowarzyszenia głęboko są przekonani do swojej misji.

Stowarzyszenie działa na rzecz:

 • podtrzymywania i promocji tradycji kulinarnych
 • integracji środowisk producentów i wytwórców żywności i napojów,  twórców i organizatorów festiwali, konkursów, turniejów i innych imprez promujących tradycyjne produkty regionalne i lokalne oraz szeroko pojęty dobry smak
 • ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i promowania idei zrównoważonego rozwoju.
 • edukacji kulinarnej ze szczególnym wskazaniem dzieci i młodzieży
 • edukacji i promocji kultury – w tym ludowej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
 • wskazywania i promowania dobrych wzorców w dziedzinie kulinariów
 • realizacji inicjatyw promujących wysoką „kulturę stołu”
 • propagowania dobrych wzorców w zakresie ekologii i ochrony środowiska
 • wspierania turystyki – w tym turystyki regionalnej i kulinarnej
 • odnajdywania i promocji inicjatyw, przedsięwzięć i osób mających wkład w rozwój kultury kulinarnej
 • prowadzenia akcji pokazów, szkoleń i warsztatów  z zakresu przetwarzania oraz wytwarzania produktów, wyrobów i potraw ze szczególnych naciskiem na tradycyjne polskie wędliny, sery zagrodowe, chleb, przetwory owocowe i warzywne, nalewki, wina domowe
 • prowadzenia  promocji polskich produktów regionalnych w mediach, w Internecie, podczas festiwali i konkursów kulinarnych, w tym podczas imprez organizowanych przez członków Stowarzyszenia.

Kontakt:

polskaakademiasmaku@gmail.com

Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej istnieje od ponad dziesięciu lat. Skupia osoby o kulinarnych zainteresowaniach i jest otwarte na wszystkich, którzy uwielbiają poznawać kulturę odwiedzanych miejsc poprzez ich kuchnię. Członkowie stowarzyszenia są zarówno profesjonalnie, jak i też prywatnie związani z branżą gastronomiczną czy turystyki kulinarnej. Choć siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań, członkowie pochodzą z różnych stron Polski. Głównym celem PSTK jest promowanie kulinariów w turystyce i samej turystyki kulinarnej, a także jak najszersze edukowanie naszego społeczeństwa w tym zakresie. Stowarzyszenie uczestniczy w różnych projektach i konceptach kulinarnych, organizuje cykliczne konferencje terenowe, współpracuje międzynarodowo oraz ze środowiskami lokalnymi.

„Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) powstało w 2003 roku z inicjatywy Miasta Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej oraz najważniejszych poznańskich instytucji i przedsiębiorstw, związanych z turystyką.
Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego.

PLOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku aglomeracji poznańskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, poprzez akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą oraz poprzez organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów. Członkowie stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości.”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.

Obejmuje swym działaniem obszar niemal całego województwa wielkopolskiego. Skupia 43 cechy i 7 spółdzielni rzemieślniczych, a tym samym współpracuje z niemal 5400 rzemieślnikami.

Do najważniejszych zadań Izby należy reprezentowanie środowiska rzemieślników wielkopolskich w kontaktach z władzami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicielami administracji, a także z przedstawicielami rządu. Szczególny nacisk WIR kładzie na przygotowanie nowych kadr dla gospodarki – rzemiosło jako największy pracodawca w regionie jest też jest największym nauczycielem zawodu. Izba sprawuje nadzór nad szkoleniem zawodowym, a także egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe rzemieślników. Przy Izbie działa także Punkt Konsultacyjny, który służy pomocą z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Winiarzy to organizacja skupiająca wielkopolskich producentów win, która została powołana do życia w maju 2022 roku. Głównym zadaniem jest przywracanie tradycji winiarskich w Wielkopolsce i promowanie regionu pod tym kątem. Członkowie stowarzyszenia stawiają na edukację enologiczną i wytwarzanie coraz lepszych win jakościowych. Wielkopolskie Stowarzyszenie Winiarzy to młody, choć niezwykle dynamiczny i aktywny, projekt, który także służy wsparciem pasjonatom winogrodnictwa i sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy winiarzami. Hasło przewodnie Stowarzyszenia mówi samo za siebie: „Wielkopolskie wina warte poznania (Poznania)”.

Sztandarowym projektem stowarzyszenia jest utworzony jesienią 2023 roku Wielkopolski Szlak Winnic (www.wielkopolskiszlakwinnic.pl), w którym na starcie uczestniczyło aż 16 winnic z regionu. Projekt zapowiada się jako bardzo rozwojowy.