Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni”

Kalendarium
Dodano: 08.09.2021

Uczestnikami Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni” mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212 z późniejszymi zmianami), i których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego.

Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 listopada 2021 roku. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: www.wodr.poznan.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do kultywowania dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski.

Głównym celem konkursu jest promocja regionalnych produktów i Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski. Celem jest również identyfikacja, zebranie i upowszechnienie przepisów dotyczących oryginalnych regionalnych produktów przygotowywanych tradycyjnie przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni” organizowany jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Współorganizatorem konkursu jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny. Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński. Patronat medialny sprawuje magazyn „Gospodyni” i czasopismo rolnicze „Poradnik Gospodarski”.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie organizatora.

 

[źródło: wodr.poznan.pl]

Zobacz również