Konkurs „Smak Baby, Mazurka i ukraińskiej Paski” | Конкурс  Смак Бабки (Паски), Мазурка і Української Паски традиційні солодоші на Великодньому столі в Польщі та Україні

Kalendarium
Dodano: 21.03.2022

Konkurs „Smak Baby, Mazurka i ukraińskiej Paski”, czyli tradycje słodkości na wielkanocnym stole

Dnia 10 kwietnia br. podczas „Jarmarku Wielkanocnego” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbędzie się konkurs, w którym mogą uczestniczyć piekarnie i cukiernie restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich i inne obiekty gastronomiczne, w tym szczególnie z terenu powiatu poznańskiego.  Uczestnikami mogą być również obywatele z Ukrainy  przebywający czasowo w Wielkopolsce. Kapituła konkursowa składająca się z ekspertów kulinarnych wybierze najlepszy smak bab wielkanocnych, mazurków ale także pasek – tradycyjnych ukraińskich  chlebków, które jada się tylko raz do roku – właśnie na Wielkanoc.

Do konkursu zgłaszać można wypieki, które są dostępne w ofercie gastronomicznej w sposób ciągły lub sezonowy. Ograniczenie to nie dotyczy kategorii paski ukraińskiej. Oceniane i punktowane będą m.in. walory smakowe, zapachowe, wizualne  zgłaszanych w konkursie wypieków. Każdy z uczestniczących podmiotów/osób może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 rodzaje wypieków (z dowolnych kategorii). Zgłoszenia konkursowe, tj. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) należy przesłać e-mailem na adres: kontakt@smakipowiatupoznanskiego.pl  najpóźniej do dnia  8 kwietnia 2022 r. W dniu konkursu, tj. 10 kwietnia 2022 r. oryginały kart zgłoszenia wraz ze zgłaszanymi wypiekami należy dostarczyć w godz. 10.00 – 12.00 do miejsca odbywania się konkursu tj. obiektu stodoły w Muzeum w Szreniawie. Wypieki  należy dostarczyć do degustacji w ilości co najmniej 7 porcji degustacyjnych (dla 7-osobowej kapituły).  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 kwietnia  2022 r. ok. godz.  15.30- 16.00.

Na laureatów czekają nagrody finansowe ufundowane przez organizatora – Instytut Skrzynki: 500 zł (I miejsce), 250 zł (II miejsce), 100 zł (III miejsce) dla zwycięzców z każdej kategorii: babki, mazurki i ukraińskie paski; ponadto vouchery upoważniające do udziału w  wybranej imprezie organizowanej w roku 2022 przez Muzeum Narodowe w Szreniawie oraz zestawy upominków do Powiatu Poznańskiego.

Organizatorzy przewidują też liczne wyróżnienia.

Wśród zgłoszeń z Powiatu Poznańskiego przyznane zostaną certyfikaty za „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022”.

Instytut Skrzynki – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego to powiatowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest promocja naszych regionalnych kulinariów. Tym razem zdecydowaliśmy się także na przybliżenie ukraińskiej paski – typowej wielkanocnej potrawy naszych wschodnich sąsiadów, którzy stali się w ostatnim trudnym czasie szczególnie bliscy. Tradycja przygotowywania i podawania drożdżowej paski jest szczególna: rozczyn przygotowuje się w Wielką Środę, który pracuje przez noc. Dalsze prace kuchenne kontynuowane są w Wielki Czwartek. Zawsze piecze się jedną dużą babę wspólną i mniejsze, dla każdego domownika czy gościa świątecznego stołu. Gdy przysmak ten przygotowywany jest ze szczególnym pietyzmem, a nawet modlitwą, wyciągany jest z pieca – zakazane są przeciągi, a nawet rozmowy. Jada się go tylko po poświęceniu – nawet gospodyni nie może skosztować go wcześniej. Jest to przykład kuchni obrzędowej prawosławnej, ale mówi się, że tradycja święcenia chleba pochodzi z czasów apostolskich – wszak i w naszych, katolickich koszykach wielkanocnych ze święconką znajdujemy chleb, babę wielkanocną i urocze niewielkie mazurki.

Konkurs odbywa się przy współpracy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z siedzibą w Poznaniu, Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu, Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku z siedzibą w Poznaniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starostwa Poznańskie Jan Grabkowski.

Do pobrania:

Regulamin konkursu.pdf [410 KB]

Formularz zgłoszeniowy.docx [22 KB]

Dla mediów:

Komunikat prasowy Instytutu Skrzynki z dnia 21.03.2022.pdf [ 290 KB]

_____________________________________________________

Конкурс  Смак Бабки (Паски), Мазурка і Української Паски традиційні солодоші на Великодньому столі в Польщі та Україні

 

10 квітня 2022 року під час традиційного Великоднього Ярмарку в Національним Музею Сільського Господарства і Сільгськогосподарського виробництва  в Шреняві відбудеться конкурс, в якому можуть приймати участь пекарні і цукерні, ресторани, агротуристичні господарства, кола сьльських господинь і інші гастрономічні оргвнізації з Велькопольські, в тим особливо з Познаньського району(повяту)

Що важливо: учасниками конкурсу можуть також бути громадяни України, які тимчасово перебувають у нашому регіоні.

 

Конскурсна коміся, що складається з кулінарних експертів, вибере найкращий смак Великодніх пасок, мазуриків, але також і пасочок – традиційних українських, які печуться на Великдень.

 

Кожний з учасників конкурсу може запропонувати 3 види випічок ( з кожної категорії). Конкурсні зголошення  – заповнений і підписаний формуляр – доступний на сайті Кулінарного шляху Смаки Познаньського району – потрібно надіслати емейлом на адрес kontakt@smakipowiatupoznanskiego.pl не пізніше 8 квітня 2022.

В день проведення конкурсу 10 квітня 20222 оригінали формулярів разом з пипічкою, яка була зголошена, треба привезти з 10 до 12.00 на місце проведення конкурсу Обєкт Стодола Національного  Музею в Шреняві. Випічку необхідно привезти на дегустацію  в кількості по 7 процій ( для 7 участників конкурсної комісії). Оцінювання і присвоєння балів буде залежити від смакових якостей, візуального вигляду запропонованих на конкурст виробів.

Результати конкурсу будуть оголошені 10 квітня 2022 між 15.30 та 16.00

 

На лауреатів чекають між іншими фінансові нагороди: Перше місце – 500 злотих. Друге місце – 250 злотих та Третє місце – 100 злотих у кожній з каткгорій: бабки ( пасочки) мазурики та українські паски. Також організатори приготували багато іншіх призів.

Інститут Скриньки – Інститут Документації, Розвитку та Промоції Культурної та Кулінарної  Спадщини Познаньского району – це районне відділення культури, статутним завданням якої є промування регіональних кулінарів . Цього разу прийнято рішення приблизити українську Паску – типової великодньої страви наших східних сусідів. Які в останні тяжкі часи ще більше до нас наблизились.

Окрім факту, що великодень в Україні приходиться на вихідні на тиждень пізніше ніж у Польщі – наші  святкові традиції дуже схожі. Традиція приготування та подавання дрожжівої Паски є дуже суворою: тісто готується у Велику Середу,і працює усю ніч. Подальші роботи на кухні ведуться у Великий четвер. Завжди випікається одна велика бабка (пасха) і менші для кожного члена родини або гостя за святковим столомю Коли ця страва вже приготовлена з великим старанням і навіть молитвою  – винімається з печіне має буде протягу і не можна навіть розмовляти.

Вона їстся тільки після освячення  – навіть господиня не повинна її перед тим коштувати. Це приклад кухні православного обряду, але говориться,що традіція святкого хліба походить з апостольських часів – так і внаших католицьких Великодніх посвячених кошиках знаходиться хліб, Великодня баба (паска) і гарні невеликі мазурики – розповідає Ян Бабчишин -в.о.директора Інституту.

Конкурс проводиться в співпраці з Національним музеєм Сільського Господарства і Сільгськогосподарського виробництва  в Шреняві, Великопольської Ремісничої Палати з офісом у Познані,Товариства Слоу Фуд Вєлькопольска, Товариства Польська Академія Смаку з офісом в Познані. Почесний патронат над подією обійняв Познаньский Староста Ян Грабовський.

конкурсний формуляр для громадян України.docx [22 KB] 

 

 

 

Zobacz również