Oferty pracy w Dworze Skrzynki

Dodano: 13.03.2023

Instytut Skrzynki ogłasza nabór na wolne stanowiska w Dworze Skrzynki:

Szczegóły ofert oraz informacje o formie składania dokumentów zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej (oferta nr 6/2023 i 7/2023).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 23.03.2023 r. na adres:

  • kontakt@instytutskrzynki.pl
  • lub osobiście w Sekretariacie Instytutu w Dworze w Skrzynkach, pl. Parkowy 1 (62-060), czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
  • lub przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Instytut Skrzynki, pl. Parkowy 1, 62-060 Skrzynki.
Zobacz również