P

 • PAMPYREK – reg. pyrl.: laleczka-zabawka, ludzik z kartofelków
 • PAPYR – rodzaj papieru wytwarzanego z ziemiaków
 • PAPYRAZZO – za pomocą APYRATU fotograficznego robi zdjęcia ziemniaków
 • PAPYROCH – okruch obierki lądujący w oku przy zbyt gwałtownym obieraniu kartofli
 • PAPYROS – skręt z wysuszonych łęcin ziemniaczanych
 • PAPYROTKA – kwiat doniczkowy występujący obowiązkowo na stole pyrezydialnym
 • PAPYRUS – użyteczna część łętów ziemniaczanych
 • PAPYRYKA – PRZYPYRAWA do ziemniaków
 • PEPYRMINT – likier miętowo-pyrolowy, popularny w Pyrlandii napój orzeźwiający
 • PODPYRKA – tyczka do pnącej odmiany pyr
 • POPYRAWKA – sadzenie ziemniaków po wakacjach
  POPYRTANIEC – 1. farmer, któremu pomieszało się w głowie, po ucieczce pyr na sąsiednie kartoflisko; 2. taniec wykonywany przez PYRACOWNIKÓW po zakończeniu wykopków
 • PREPYRAT – substancja chemiczna, dzięki której ziemniaki rosną szybciej
 • PROPYRCJE – prawidłowy, harmonijny układ między ziemniakami, kartoflami, grulami i pyrami
 • PROPYRCZYK – wręczany przed meczem kapitanowi PYRZECIWNIKÓW przez kapitana „Lecha”
 • PROSPYRITY, PYROSPERITY – najważniejszy cykl rozkwitu ziemniaka
 • PROWOPYR – PYRZESTĘPCA zachęcający do KIDNAPYRSTWA lub PYRACTWA
 • PUMPYRNIKIEL – chleb kartoflany
 • PYR – 1. odpowiednik księcia w Pyrlandii; 2. warzywo otrzymane ze skrzyżowania pora z pyrą
 • PYR ASPYRA AD ASTRA – przez trud wykopków do kasiory
 • PYR AVION – pyrtia ziemniaków wysyłana samolotem
 • PYR EXAMPLE – pyrzykład dorodnego ziemniaka wyhodowanego na żyznej wielkopolskiej ziemi
 • PYR TO PYR – bezpośredni kontakt między internautami w Pyrlandii
 • PYR,PYR,PYR – odgłos wydawany przez silnik samochodu Pyrsche
 • PYRABELKA – 1. miotacz ziemniaków por.PYRABELLUM; 2. kłoda ograniczająca kopiec ziemniaków
 • PYRABELLUM – pistolet na kulki kartoflane
 • PYRABOLA – krzywa zamknięta podobna do owalu. Jej kształt zależy jednak od większej liczby PYRAMETRÓW i służy do opisywania zarysu kartofla, podobnie jak bryła PYRABOLOIDA.
 • PYRACA – męczące zajęcie przy wykopkach
 • PYRACELSUS – wynalazca herbatki ziemniaczanej
 • PYRACETAMOL – pochodna PYROLU, środek uśmierzający na ból i żal
 • PYRACHUNKI – rozpyrawianie się hodowców kartofli z hodowcami gruli
 • PYRACTWO – 1. kradzież ziemniaków z pola; 2.sprzedawanie chińskich ziemniaków pod nazwą amerykanów; 3.układanie rebusów i innych zadań do strony Z PYRĄ
 • PYRADA – 1. przemówienie PYRYNCYPAŁA po zakończeniu wykopków; 2. korowód wytwórców ziemniaków; 3. przemówienie PYRANA; 4. porada na chorobę pyr; 5. triumfalny pochód pyr organizowany w rocznicę odkrycia Europy przez amerykanów
 • PYRADENTOZA – choroba spowodowana niedoborem skrobi w organizmie, skutecznie leczona PYROLEM
 • PYRADLNE – danina w pyrkach
 • PYRADNICTWO – doradztwo w zakresie UPYRAW
 • PYRADOKS – 1. susza, że hej, a ten ziemniak waży 80 dag!; 2. twierdzenie zaskakująco sprzeczne z przyjętym powszechnie mniemaniem, że pyry to warzywo upyrawiane wyłącznie w Wielkopolsce
 • PYRADYGMAT – wzór obywatelki Pyrlandii, która zwykle składa głęboki ukłon przed przystąpieniem do decydującej rozgrywki szachowej
 • PYRADYZ – 1. galeryjka dla zaproszonych pyrek i pyrów; 2 .kartoflisko naszych pyrarodziców
 • PYRADZIADEK – krewny z Wielkopolski
 • PYRAFIA – 1. określona część areału kartoflanego Pyrlandii; 2. wyznaniowe zrzeszenie ziemniaków
 • PYRAFINA – skandynawska odmiana ziemniaka
 • PYRAFOWANIE – ostateczne podpisanie międzynarodowego kontraktu dostaw kartofla
 • PYRAFRAZA – modyfikacja i szersze pyrozwinięcie tekstu pyrotematycznego w formie swobodnej fantazji
 • PYRAGA – dzielnica stolicy Pyrlandii
 • PYRAGENEZA – rodowód kartofla, z którego jasno wynika, że pyrywieziony został z państwa Inków do Hiszpanii, a do Polski przez pyrkinga Sobieskiego z wypyrawy wiedeńskiej
 • PYRAGON – dowód zakupu kartofli
 • PYRAGRAF – 1. ustęp kodeksu (lub regulaminu) plantatora, albo umowy o dostawę ziemniaków; 2. przedstawiony graficznie łańcuch pokarmowy z ziemniakiem np. ziemniak-stonka-bażant-lis; 3. część rozpyrządzenia z zakresu pyrotematyki; 4. „punkt” w pyrlandzkim kodeksie pyrnym; 5. arystokrata, który zniżył się do uprawiania pyr
 • PYRAGRAM – tematyczne zadanie szaradziarskie
 • PYRAGWAJ – ojczyzna ziemniaka
 • PYRAKTYKA – wpyrowadzanie do upyrawy pyr zasad teorii wymyślonej przez PYROFESORÓW
 • PYRAKTYKANT – student Wyższej Szkoły Uprawy Pyr, który uczy się obchodzenia z pyrami na kartoflisku
 • PYRALAKSA – odchylenie od pionu spowodowane spożyciem napoju produkowanego z ziemniaków
 • PYRALELA – 1. poetyckie odniesienie się do kształtu lub koloru ziemniaka; PYRÓWNANIE; 2. porównywanie ziemniaków
 • PYRALIERA – sposób ustawienia KOPYRNIKÓW podczas wykopków
 • PYRALINKA – 1. czekoladka z nadzieniem z mąki ziemniaczanej; 2. sznureczek do nawlekania pyr w celu wykonania modnego naszyjnika
 • PYRALIŻ – stanowcza zachęta do zapyroznania się ze smakiem psiankowatego warzywa
 • PYRALNIA – miejsce legalizacji brudnych ziemniaków
 • PYRAMIDA – kopiec ziemniaków
 • PYRAMIDON – lek obniżajacy tempyraturę
 • PYRANDELLO Luigi – włoski pisarz, twórca dzieła pt.: „DZIŚ WIECZOREM IMPYROWIZUJEMY”
 • PYRANEK – „… dla hodowców kartofli”, w TV, w każdą niedzielę
 • PYRANIA – 1. ryba żyjąca w okolicach Wenecji, żywiąca się odpadami ziemniaczanymi; 2. produkt do przyrządzenia zupy zwanej po poznańsku „ślepe ryby”; 3. ustrój państwa rządzonego przez PYRANA
 • PYRANIE MÓZGU – tłumaczenie obywatelom Pyrlandii, że pyra szczęścia nie daje
 • PYRANO DE BERGERAC – poeta, kawalarz, zawadiaka z długim kartoflanym nosem
 • PYRANODON – wymarły roślinożerca żyjący niegdyś na terenie Pyragwaju i Pyrtoryko
 • PYRANOIK – człowiek, który wszędzie widzi ziemniaki
 • PYRANOJA – choroba charakteryzująca się PYROJENIAMI
 • PYRANOZAUR – drapieżny gad kopalny, sprawca wyginięcia pyranodona
 • PYRANT – osoba poręczająca za kogoś spłatę sumy wekslowej ziemniakami
 • PYRANTELA – związek genealogiczny z jednym z rodów Pyrlandii
 • PYRAPET – 1. miejsce uiszczania opłaty w pyrach za wszelkiego rodzaju usługi; 2. pozostałość po PAPYROSIE
 • PYRAPSYCHOLOGIA – nauka o zjawiskach PYRANORMALNYCH
 • PYRARDÓW – miasto nad Pisią, mazowiecka stolica okręgu hodowli ziemniaków
 • PYRASŁOWIANIE – legendarni przodkowie Słowian, którzy czcili pyry jako bóstwa
 • PYRASOL 1. ochronny, Ministerstwa Rolnictwa, dla hodowców kartofli; 2. pojedynczy słony ziemniak
 • PYRASÓWKA – czytanie gazet poświęconych uprawie ziemniaków
 • PYRATAKSA – stała opłata pobierana za obieranie ziemniaków
 • PYRATCHAWIEC – urocze stworzonko powstałe ze sklonowania pyry z pratchawcem
 • PYRAWAN – przenośna ścianka zasłaniająca gotujące się ziemniaki
 • PYRAWDA – jedyna obowiązująca informacja o pyrach
 • PYRAWICA – grupa pyr posadzonych po pyrawej stronie pyrlandzkiego PYRLAMENTU
 • PYRAWO – zbiór norm pyrządkujących życie pyr na kartoflisku
 • PYRAWO JAZDY – dokument uprawniający do pyrowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów pyrzystosowanych do pyrzewożenia pyr
 • PYRAZYT – szkodnik ziemniaka, por. PYRAZYTOLOGIA
 • PYRAŻENIE – skutek nadmiernego spożycia pyrolu, pyraliż
 • PYRAŻKA – np. nieurodzaj ziemniaczany
 • PYRĄCIE – męski organ rozrodczy kartofla
 • PYRCA MISERIA – 1. okrzyk włoskich plantatorów ziemniaków; 2. sałatka z ziemniaków, specjalność polskiej kuchni
 • PYRCELA – 1. pyromieszczenie w klasztorze pyrzeznaczone do pyrochowywania podstawowego pożywienia jego mieszkańców; 2. obszar potrzebny do wybudowania PYRAMIDY
 • PYRCELACJA – rozdział kartofliska między przyszłych wytwórców
 • PYRCELANA – masa ziemniaczana do wyrobu talerzy i mis na ziemniaki
 • PYRCEPCJA – zmysłowy odbiór jednego z warzyw
 • PYRCH– grzybiczna choroba kartofli zwana też rydzawką
 • PYRCHAWKA – nadęta pyra
 • PYRCHLA – bąbel na pyrze
 • PYRCING – ozdabianie ciała ziemniakami
 • PYRCJA – ilość ziemniaków nakładanych na talerz
 • PYRCZEK – talon na zakup pyrzydziałowych ziemniaków
 • PYRĆ – szlak w górach Pyrlandii
 • PYRDNIĘCIE – niestosowne zachowanie po zjedzeniu kartofli
 • PYRDOŁKI – kopane w fazie pyrzygotowawczej przed kopcowaniem
 • PYRDON – Pyrlandianie biją bez niego!
 • PYRDWA – dzienna pyrcja ziemniaków do wykarmienia głuszca
 • PYRDYMAŁKI – rzeczy nieważne, głupstwa na temat kartofli
 • PYRECEDENS – wydarzenie z życia pyr służące za pyrzykład w podobnych spyrawach np.: sądowych
 • PYRECJOZA – cenna biżuteria wykonana z pyr
 • PYREDYLEKCJA – 1. szczególne zamiłowanie do pyr; 2. jedzenie pyr przed lekcją
 • PYREE – potrawa z najlepszej odmiany gotowanych kartofli pyrzetartych pyrzez sito
 • PYREGRYNACJE – 1. daw. PYRZYGODY z PYRYPETIAMI, np. w tytule powieści „Pyregrynacje do ziemi świetnej Pyrlandii, pyrmisyją uprawy ziemniaka uwieńczone’ Bolesława Pyrusa lub w tytule „Pyra na polskich dróżkach”; 2. zabawy pyrzy użyciu kartofli pyrzez pyrzedstawicieli danej narodowości podczas długiej podróży czy wędrówki
 • PYREK Monika – no… tu nic kombinować nie trzeba. Poznanianka od A do Z
 • PYREKS – obierka, obierzyna, łupina, czyli to, co zostało z obranego ziemniaka
 • PYREKTOR – szef PGPyR-u
 • PYREŁKA – osobliwy kartofel, tudzież „Pyrrus” na szaradziarskiej mapie Pyrlandii
 • PYRENTEZA – zdanie wtrącone, nawiasowe, uzupełniające kontekst pyrozagadnienia
 • PYREPARAT – cienki plasterek pyry umieszczony pomiędzy dwoma szkiełkami, służący do obserwacji pod mikroskopem
 • PYREPECZKO Marek – harnaś, choć… cypyr!
 • PYRERIA – 1. rozległy step w Pyrlandii, z dziko żyjącymi pyrszeronami; 2. rozległa równina przeznaczona pod upyrawę
 • PYRESSING – agresywne krycie stosowane przez „Lecha”
 • PYRESTIŻ – poważanie, jakim cieszy się PYRYNCYPAŁ
 • PYREUS – grecki ośrodek uprawy ziemniaka
 • PYREZERWATYWA – 1. warstwa ochronna na pyrze; 2. środek antykoncepcyjny dla pyr
 • PYRĘDKOŚĆ – szybkość zbierania ziemniaków
 • PYRĘGIERZ – słup, przy którym w Średniowieczu tłuczono ziemniaki i wystawiano na pośmiewisko
 • PYRFEKCJA – doskonałość kształtu bulwy
 • PYRFEKCJONIZM – pyrzesadne dążenie niektórych pyr do doskonałości
 • PYRFORATOR – maszyna do produkcji frytek z otworkami
 • PYRFUMY – 1. kosmetyk o zapachu ziemniaków; 2. przyprawa zapachowa do ziemniaków
 • PYRFUZJA – połączenie, skrzyżowanie ziemniaka np. z ryżem, z czego powstaje Pyryż
 • PYRG-PONG – dyscyplina spyrtowa polegająca na odpyrgiwaniu ziemniaka
 • PYRGAMIN – materiał piśmienny z wypyrawionej skóry ziemniaka
 • PYRGANIE – konkurencja spyrtowa polegająca na rzucie ziemniakiem
 • PYRGOLA – coby się pięły po niej łęciny
 • PYRGOLESI Giovanni Battista – włoski kompozytor, twórca opyry „IL PYRIGONIERO SUPYRBO”
 • PYRIAS – 1. pyrlandczyk nie należący do żadnej z kast; przen. pyrołazarz; 2. nędzarz, którego nie stać nawet na pyry
 • PYRIODYCZNOŚĆ – okresowość cechująca uprawę ziemniaków
 • PYRIODYK – czasopismo poświęcone ziemniakom (dostarczane przez KOLPYRTERA)
 • PYRION – zmieniona forma pyrawidłowego białka powodująca chorobę wściekłych pyr
 • PYRIORYTET – bezwzględne pyrwszeństwo pyr nad innymi potrawami w Pyrlandii
 • PYRIUS – samochód z silnikiem przystosowanym do paliwa tradycyjnego oraz pyrodukowanego z pyr, typ toyoty
 • PYRIWIEZIENCEW – aktor popularny w Pyrlandii („Złotopyrscy”, „Pyraci”)
 • PYRKAL – delikatna tkanina uzyskana z łęcin
 • PYRKAN – ogrodzenie pola ziemniaczanego
 • PYRKATY NOS – zadarty nos pyry
 • PYRKER – marka super-piór produkowanych przez H.C.P.
 • PYRKIEL – urządzenie do pyrecyzyjnego rysowania pyraboli
 • PYRKIET – 1. miejsce hossy lub bessy wartości ziemniaków; 2. inaczej podłoga na giełdzie notującej akcje farm pyrerskich
 • PYRKING – 1. plac dla pyrowozów; 2. kartoflany król
 • PYRKÖLT – rodzaj węgierskiego gulaszu z ziemniaków
 • PYRKOMETR – urządzenie do pobierania opłat za postój PYROWOZU
 • PYRKOSZ Witold – no… tu nic kombinować nie trzeba. Poznaniak od A do Z
 • PYRKOT – odgłos gotujacych się pyr
 • PYRKOTY – (gwara myśl.) gody zajęcy na kartoflisku
 • PYRKOZ – ptak jezior pyrlandzkich (10)PYRKULARZ – pismo lub zarządzenie okólne dotyczące spraw związanych z upyrawą ziemniaków
 • PYRKUMWALACJA – zewnętrzna linia umocnień, wał fortyfikacyjny wokół kartofliska (
 • PYRKUR – odmiana ziemniaków pyrzeznaczona do tuczenia drobiu
 • PYRKUSJA – instrument muzyczny wykonany z drewnianego walca obciągniętego łupiną z ziemniaków
 • PYRL – stopień pisma równy pięciu ziemniakom typograficznym
 • PYRLAMENT – 1.najwyższy organ władzy Pyrlandii; 2.płacz pyr na wieść o wykopkach
 • PYRLATOR – sitko w PYRYSZNICU umożliwiające rozpyryskiwanie wody
 • PYRLICZKA – ptak domowy świetnie nadający się na dodatek do ziemniaków
 • PYRLISTOŚĆ – zdolność ziemniaków do wypuszczania liści
 • PYRŁA – pyra o połyskującej skórce
 • PYRŁOWIEC – polujący na dorodne ziemniaki
 • PYRM – okres w dziejach, kiedy pojawiły się ziemniaki
 • PYRMANENTNOŚĆ – monotonna dieta składająca się wyłącznie z ziemniaków
 • PYRMEZAN – utarty ser do posypywania ziemniaków
 • PYRMISJA – pozwolenie, patrz. Pyregrynacje
 • PYRMUTACJA – 1. mat. liczba ustawień pewnej ilości ziemniaków; 2. nowy gatunek ziemniaka
 • PYRNAS – elitarna grupa poetów opiewających pyry
 • PYRNIK – 1. urządzenie elektryczne do pyrowania pyr; 2. ciastko z ziemniaków, które rozsławiło Toruń
 • PYRNONSENS – nielogiczne skojarzenie ziemniaka z kartoflem
 • PYRNO SHOP – sklep z ekstrawaganckim, pyrwersyjnym warzywem
 • PYRO – przelanie prawa własności kartofliska na inną osobę
 • PYROBEK – robotnik najęty do wykopków
 • PYROBLEM – brak PYR, PYRSPEKTYW NA PYRY ITP.
 • PYROBUS – rozwozi ziemniaki po Pyrlandii
 • PYROCA – mała wyrzutnia pyr
 • PYROCEDURA – sposób postępowaniania podczas upyrawy pyr
 • PYROCENT – setna część zawartości ziemniaka w ziemniaku
 • PYROCES – 1. powieść F. Kafki jako metafora pyrzego losu; 2. przewód sądowy dotyczący kradzieży pyr; 3. uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących w pyrach
 • PYROCESOR – najważniejsza część maszyny sortującej ziemniaki
 • PYROCH – 1. materiał wybuchowy wynaleziony w Pyrlandii. Nie wszyscy wiedzą, że zamiana stabilizatora w postaci skrobi na ziemię okrzemkową przyniosła Noblowi fortunę; 2. zwierzchnik pyrafii; pyroboszcz
 • PYROCIĄG – przyjazna linia eksportowa bulw
 • PYROCOL HARUM – brytyjski zespół, który wylansował światowy pyrzebój pt.:”BIELSZY ODCIEŃ PYRY”
 • PYRODAKTYL – egzotyczny owoc powstający ze skrzyżowania pyry z daktylem
 • PYRODIA – ośmieszające naśladownictwo ziemniaka przez inne rośliny jak bataty, czy maniok
 • PYRODÓWKA – jeden z oddziałów pyrlandzkiego szpitala
 • PYRODUCENT – 1. wódz uprawiający pyry w okresie pokojowym; 2. szef zapewniający APYROWIZACJĘ ekipie kręcącej film o pyrach
 • PYRODUKCJA – uprawa ziemniaków
 • PYRODUR – 1. zakaźna choroba ziemniaków; 2. tonacja, w której pyry śpiewają w Ukajali
 • PYRODYSTKA – osoba, której wydłubywanie oczek pyrom i ich ćwiartowanie spyrawia pyrzyjemność
 • PYROFAN – 1.wielbiciel pyr; 2. człowiek nie posiadający zielonego pojęcia o tym czym są pyry; 3. fan internetowej strony PKS PYRRUS
 • PYROFANACJA – 1. karmienie trzody chlewnej pyrami; 2. rzucanie pyreł pyrzed wieprze
 • PYROFESOR – pyracownik naukowy/wykładowca z Wyższej Szkoły Uprawy Ziemniaka
 • PYROFITY – rośliny rozsiewające się na polach po wykopkach
 • PYROGA – łódka wydłubana przez indian z plemienia APYRACZY w dużej pyrze
 • PYROGI – 1.pierogi z farszem z ziemniaków; 2.niepokorne pyry
 • PYROGNOZA – przewidywanie czy aura sprzyja upyrawom
 • PYROGRAF – własnoręczny podpis na ziemniaku
 • PYROGRESJA – stopniowe wzrastanie pyr
 • PYROJEKT – plan posadzenia pyr
 • PYROKOMPAS – 1. pyrzyrząd używany na PYROSTATKU, wskazujący strony świata, w których uprawiane są ziemniaki; 2. pyrzyrząd wskazujący kurs kombajnu do zbioru ziemniaków
 • PYROKONKA – luksusowy pojazd do wożenia pyrów
 • PYROKREACJA – 1. rozmnażanie się pyr; 2. wytworna suknia wykonana z łupinek ziemniaków
 • PYROKSYZM – krótkotrwały, lecz silny pyrzejaw zainteresowania sferą ziemniaczaną
 • PYROKURATOR – 1. opiekun nieletnich pyr, które wyskoczyły z PYRZĄDKA; 2. oskarżyciel pyr w pyrzypadku łamania pyrzez nie PYRAWA
 • PYROL – słowo honoru Pyrlandczyka (tudzież on sam)
 • PYROLIZA – proces, w wyniku którego powstaje PYROL (jego rektyfikat to PYRHYDROL) błędnie nazywany bimbrem
 • PYROLOG – 1 .pierwszy, krótki etap w wyścigu pyr; 2. uczony pyrający się pyrologią
 • PYROMAN – 1. człowiek, który bardzo lubi ziemniaki; 2. maniak podpalania kartoflisk
 • PYROMENADA – 1. aleja spacerowa w środku kartofliska; 2. centrum handlowe w stolicy Pyrlandii, w którym można kupić amerykany
 • PYROMETEUSZ – tytan, który wykradł bogom ziemniaki
 • PYROMETR – kalibrownica do sprawdzania wymiarów ziemniaków
 • PYROMOCJA – wyprzedaż zgniłych ziemniaków za bezcen w HIPYRMARKETACH
 • PYRON – 1. tam grany „wsiadany” do bany; 2. pyrezydent jednego z państw w kolebce ziemniaka; 3. George Gordon – znany poeta pyrlandzki
 • PYRONIM – wyraz wiążący się z innym ze względu na wspólność rdzenia (kartofel, kartoflanka, kartoflisko) albo na podobieństwo brzmienia (cała gama pyrazów pyropochodnych)
 • PYROPAGANDA – szerzenie nieprawdziwych informacji jakoby pyry były szkodliwe dla zdrowia
 • PYRORA – przemówienie PYRYNCYPAŁA po zakończeniu wykopków
 • PYROROK – 1. przewidujący klęski lub insze burze dziejowe w Pyrlandii; 2. jednostka wydajności kartofliska
 • PYROSERWIS – zakład usługowy repyrujący i repyrasujący pyry
 • PYROSFERA – dziedzina obejmująca wszelkie zagadnienia pyroznawcze, a także sfera kuli ziemskiej wypełniona ziemniakami
 • PYROSIĘ – młode zwierzęcia chlewnego karmione wyłącznie ziemniakami
 • PYROSKOP – ziemniaczany plasterek stosowany w pyrzyrządach pokładowych i nawigacyjnych
 • PYROSO – tam ucieka przepyreczka
 • PYROSPERITY, PROSPYRITY – jedna z faz cyklu koniunkturalnego, charakteryzująca się najwyższym poziomem pyrodukcji (p. PYRODUKCJA)
 • PYROSTA – linia wyznaczająca PYRZĄDEK
 • PYROSTAT – statek wodny lub powietrzny do transpyrtu ziemniaków
 • PYROSTATA– med. PYRZEROST MIĘDZYBULWOWY, groźna choroba osobników męskich Pyrlandii
 • PYROSTATEK – okręt przewożący ziemniaki
 • PYROSTEK – 1. nieletni mieszkaniec Pyrlandii; 2. odnoga pyroża młodego koźlęcia
 • PYROSTYTUCJA – najstarszy zawód uprawiany w łęcinach
 • PYROSTYTUTKA – np. pyra uprawiająca pyrostytucję
 • PYROŚBA – żebranie o choćby jedną pyrę
 • PYROTECHNIK – znawca ziemniaków
 • PYROTEINA – 1. cenna substancja odżywcza uzyskiwana z ziemniaków, często błędnie nazywana skrobią; 2. alkaloid występujący w herbatce ziemniaczanej
 • PYROTEST – ostry spyrzeciw wobec podejmowanych prób stronniczego i nieobiektywnego badania jakości pyr
 • PYROTOTYP – rajskie jabłko, które się zamieniło w pyrę po wygnaniu Adama i Ewy z raju
 • PYROTRON – ozdobny fotel pod baldachimem ziemniaczanego monarchy
 • PYROUKOŚNIK – ulubione zadanie szaradziarskie członków „Pyrrusa”
 • PYROWANSJA – region w południowej Francji słynący z plantacji pyr pachnących lawendą
 • PYROWINCJA – głuchy, zapadły kąt oddalony od stolicy, ale za to z rozległymi plantacjami pyr
 • PYROWIZJA – 1.obraz pyrspektyw rozwoju pyrzemysłu kartoflanego utworzony pyrzez twórczą wyobyraźnię; 2. wynagrodzenie dla spyrzedawców pyr; 3. system umożliwiający oglądanie pyr z dużych odległości
 • PYROWIZORKA – tymczasowe pomieszczenie do pyrzechowywania pyr z otworem w ścianie do obserwowania wnętrza
 • PYROWOKACJA – podstępne działanie wrogów pyr zmuszające je do DEKONSPYRACJI
 • PYROWÓZ – pojazd przewożący ziemniaki
 • PYROZERPINA – rzymska bogini kiełkujących pyr
 • PYROZUMIENIE – właściwy sposób podejścia do wszelkich zagadnień związanych z pyroznawstwem
 • PYRÓBA – dziobanie pyr widelcem dla sprawdzenia czy już się ugotowały
 • PYRÓWKA – z kartoflami kiełbaska pyrzona dla pyro-kickerów
 • PYRÓWNANIE, PYRALELA – poetyckie odniesienie się do kształtu lub koloru ziemniaka
 • PYRPETUUM MOBILE – 1. marzenie farmera o wiecznie odradzającej się uprawie ziemniaków; 2. ponoć nie istnieje, a jednak w Pyrlandii prawie wszędzie bulgoce
 • PYRPYRA – narodowe barwy Pyrlandii
 • PYRRR! – okrzyk wydawany przez woźnicę w celu zahamowania pyrszeronów pyrzewożących pyry
 • PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO – zwycięstwo władcy Epiru, który mierzył wysoko, wygrał konkurs na nazwę Poznańskiego Klubu Szaradzistów, a skończył … w pyrach
 • PYRSCHE – samochód przystosowany do paliwa z ziemniaków
 • PYRS – 1. urządzenie portowe, miejsce rozładunku ziemniaków; 2. rasa kotów, które odżywiają się głównie ziemniakami
 • PYRSANITY – wyroby sanitarne z pyr
 • PYRSEK – jednostka używana w gastronomii, wyrażająca czas potrzebny do ugotowania 1 gigagrama ziemniaków przy ciśnieniu 760 mm Hg i temperaturze wody 105 st. Celsjusza.
 • PYRSEFONA – 1. bogini kiełkującego ziarna ziemniaka; 2. grecka odpowiedniczka PYROZERPINY
 • PYRSHING – kartofel z bojowa głowicą
 • PYRSONA – V.I.P. z Pyrlandii
 • PYRSONEL – zespół pracowników na wykopkach
 • PYRSONIFIKACJA – przypisywanie ziemniakom cech ludzkich
 • PYRSPEKTYWA – widok otwierający się na rozległe, niezmierzone kartoflisko
 • PYRSPYKTYWA – ulubione słowo pyrwszych sekretarzy PZPyR
 • PYRSPIRACJA – wdychanie oparów gotującego się ziemniaka
 • PYRSWADOWANIE – przekonywanie o wyższości ziemniaka nad kartoflem, namawianie do jego spożywania
 • PYRSWAZJA – 1. odmiana ziemniaka hodowana na wschód od Uralu; 2. bezskuteczne pyrzekonywanie o wyższości buraka nad ziemniakiem
 • PYRSZAŁEK – 1. pyra stojąca na czele PYRLAMENTU; 2. pyra, której pyrzewróciło się w głowie
 • PYRSZERON – koń rasy pyrlandzkiej, żyjący dziko na pyrerii
 • PYRSZYWIEC – niegodziwy handlarz ziemniakami
 • PYRŚCIONEK – złota opyrączka z oczkiem wydłubanym z ziemniaka
 • PYRT – 1. przybrzeżne miasto do którego przypływają PYROSTATKI; 2. grube płótno ziemniaczane
 • PYRTACZ – ziemniaki za grubo obierze a potem ich nie dogotuje itp.
 • PYRTACZKA – kobieta, która nie umie przewozić ziemniaków jednokołowym wózkiem PYRTAL – 1. duży serwis internetowy poświęcony ziemniakom; 2. ozdobne obramowanie drzwi do piwnicy, w której przechowuje się ziemniaki
 • PYRTANIE – żądanie informacji o pyrach
 • PYRTE-PAROLE – francuskie pyrosłówko
 • PYRTENOGENEZA – bezpłciowa forma rozmnażania pyr
 • PYRTENON – zrujnowana świątynia pyrytańska
 • PYRTER – 1. mocne piwo z ziemniaków; 2. poziom, do którego czasem spyrowadza się dyskusja o pyrach
 • PYRTH – australijskie miasto słynące ze sprzedaży wszystkich gatunków ziemniaków świata
 • PYRTIA – stronnictwo polityczne w Pyrlandii
 • PYRTKI – spodnie zakładane na wykopki
 • PYRTNER – 1. towarzysz na wykopkach; 2. handlowy, to odbiorca ziemniaków
 • PYRTO – 1.wino pyrtugalskie pyrodukowane z pyr; 2. opłata za paczkę z pyrami
 • PYRTOLENIE – rozgotowywanie ziemniaków
 • PYRTON – 1. wąż odżywiający się duszonymi ziemniakami; 2. dźwięk wydawany przez pyry podczas duszenia
 • PYRTOS – muszkieter z Pyrlandii
 • PYRTRAKTACJE – negocjacje przy sprzedaży ziemniaków
 • PYRTRET – martwa natura z ziemniakami
 • PYRTUGALIA – piękny kraj słynący z wspaniałego wina pyrodukowanego z ziemniaków: PYRTO
 • PYRTURBACJE – niepowodzenia plantatora ziemniaków
 • PYRTWAJN – mocne wino z ziemniaków
 • PYRTY LINE – linia telefoniczna, z której korzystają pyry chcące nawiązać kontakty towarzyskie
 • PYRTYCJA – fragment komputera osobistego pyrzeznaczony głównie do publikacji związanych z pyryzmem
 • PYRTYCYPACJA – uczestnictwo w różnorodnych pyrzedsięwzięciach podejmowanych przez pyroznański klub szaradzistów
 • PYRTYJNIAK – członek tamtejszego PeZetPyyRu (
 • PYRTYKA – 1. Artur, mistrz Pyrlandii w skoku przez pyrę; 2. żerdź, po której pnie się krzaczek ziemniaka
 • PYRTYKULARYZM – małomiasteczkowość pyrlandzka
 • PYRTYTURA – nuty do OPYRY
 • PYRTYZANT – powstaniec wielkopolski
 • PYRU – państwo w Ameryce, domniemana ojczyzna ziemniaków
 • PYRUBSTWO – rozwiązła hodowla ziemniaków połączona z pyrują
 • PYRUET – obrót wokół własnej osi, wykonywany przez pyrę
 • PYRUGIA – bliźniacze Poznaniowi miasto włoskie
 • PYRUKA – nać ziemniaczana zastępująca naturalne włosy
 • PYRULIK – dawny fryzjer wykonujący również zabiegi felczerskie i inne, jak upuszczanie krwi, opatrywanie ran, wyrywanie kartofli
 • PYRUN – pyrd…ięcie z błyskawicą podczas burzy w Pyrlandii; 2. starożytne bóstwo pyrlandzkie z okresu BEZPYRAWIA
 • PYRUS, Bolesław – dziewiętnastowieczny pisarz, twórca takich nowel jak: „Katapyrynka” i „Pyrzygoda Stasia”, a także powieści: „Emancypyrantki”, „Fapyraon” i „Pyracówka”
 • PYRUSZKÓW – siedziba władz organizacji pyrzestępczej pod Warszawą
 • PYRWANOW – Jerzy, pyrsona wyekspyrtowana z Wielkopolski do Bułgarii na funkcję pyrezydenta, obecnie występująca pod imieniem Georgi
 • PYRWENIUSZ – człowiek, który wzbogacił się na handlu ziemniakami
 • PYRWERSJA – 1. wynaturzony kartofel; 2. wyuzdanie, charakterystyczne dla literatury BULWArowej; 3. odmiana ziemniaków
 • PYRWIOSNEK – wczesna odmiana ziemniaka
 • PYRWSZA DAMA – żona prezydenta Pyrlandii
 • PYRWSZEŃSTWO, PYRYMAT – hegemonia w Pyrlandii
 • PYRY – wbrew nazwie dzielnica Warszawy, a nie Poznania
 • PYRYDERMA – skórka ziemniaka
 • PYRYFERIE – 1. dieta pozbawiona ziemniaków; 2. teren poza kartofliskiem; 3. wakacje spędzane na wykopkach na krańcach miasta
 • PYRYFIKACJA – oczyszczenie i obmycie ziemniaka przed obraniem
 • PYRYFRAZA – omówienie; wielowyrazowe określenie kartofla używane ze względów eufemizacyjnych dla złagodzenia wypowiedzi
 • PYRYGENT – 1. pyrowadzi pyracę KOPYRNIKÓW; 2. kierujący w takt muzyki zbiorami ziemniaków podczas wykopyrków
 • PYRYGEUM – najbliższy punkt orbity kartofla w Kosmosie (p. „Dzienniki gwiazdowe” S. Lema)
 • PYRYKIWANIE – 1. ryk wydawany przez pyry; 2. metoda oszukiwania pyr
 • PYRYKLES – pyrlandzki mąż stanu, twórca potęgi gospodarczej Pyrlandii
 • PYRYLICA – alfabet używany niegdyś w Pyrlandii
 • PYRYMAT – 1. pyrwszeństwo pyry w kopcu; 2. zwycięskie posunięcie w grze zwanej szachpyry; 3. stopień marynarski na pyrostatku
 • PYRYMITYW – ograniczony osobnik, wygłaszający niestworzone rzeczy i mity na temat pyrologii
 • PYRYMUS – 1. pyrwszy uczeń w szkole uczącej uprawy ziemniaka; 2. maszynka do podgrzewania potraw z pyr, w której paliwem jest SPYRYTUS; 3. przetarte ziemniaki
 • PYRYMUS INTER PYRES – dosł. pyrwszy pośród pyrwszych, pot. bulwa nad bulwami
 • PYRYNCYPAŁ – kierownik na wykopkach
 • PYRYPATETYK – 1. zwolennik teorii Arystotelesa dotyczącej wzniosłości kartofla; 2. człowiek lubiący się przechadzać w czasie rozmowy pomiędzy plantacjami ziemniaków
 • PYRYPETIE – skomplikowane przejścia i przygody członków poznańskiego klubu szaradzistów
 • PYRYSIUDY – tańce kozackie wykonywane na kartoflisku
 • PYRYSKOP – urządzenie pozwalające na obserwację pyrzybrzeżnych upraw ziemniaków z łodzi podwodnej
 • PYRYSTA 1. człowiek dbający przesadnie o czystość poznańskiego warzywa; 2. dba przesadnie o poprawność pyrosłówek
 • PYRYSTALTYKA – ruchy przewodu pokarmowego po porcji ziemniaków
 • PYRYSZCZYCA – choroba pyr charakteryzująca się występowaniem WYPYRYSKÓW na pyrach
 • PYRYSZNIC – urządzenie do płukania ziemniaków
 • PYRYT – 1. siarczek skrobi; 2. pyrpyrowy minerał powstały w pyrmie z jednej z roślin
 • PYRYTANIE – 1. sekta otaczająca czcią ziemniaki; 2. tytuł OPYRY (pyrapremiera w Pyryżu); 3. sezonowa obniżka cen ziemniaków na wielkopolskich bazarach
 • PYRYWATKA – pyrzyjęcie w mieszkaniu, na którym można poznać podpyroznańskiego hodowcę kartofli
 • PYRYZM – 1. dziedzina wiedzy zajmująca się wszelkimi odmianami ziemniaków; 2. dziedzina wiedzy zajmująca się czystością rasy ziemniaków
 • PYRYZMA – kupa kartofli
 • PYRYWATA – uprawa ziemniaków tylko dla własnych korzyści
 • PYRYŻ – 1. roślina wyhodowana przez zapylenie kartofla pyłkiem ryżu; 2. stolica kraju, który pyrodukuje szampana z pyr
 • PYRZ – chwast utrudniający upyrawę pyr
 • PYRZĄDEK – sposób sadzenia pyr (kalampyr wiązany)
 • PYRZEBACZENIE – czujne, uważne pyrzyglądanie się wykopkom połączone z darowaniem win popełnianych podczas tychże
 • PYRZEBIEGI – 1. wykopki na wyścigi; 2. konkurencja sportowa, w której pałeczkę sztafetową zastępują pyry
 • PYRZEBITKI – 1. bójki, rękoczyny podczas wykopków; 2. bite kotlety ziemniaczane; 3. znaczne zyski, zarobki na spyrzedaży pyr
 • PYRZEBOJE – długotrwałe, zacięte walki o optymalne wyniki zbiorów ziemniaka opiewane w szlagierach
 • PYRZEBÓJ – szlagier opiewający pyry
 • PYRZEBRANIE – ujmowanie ręką albo chwytanie narzędziem pyr w oryginalnym stroju, kostiumie
 • PYRZECENY – niezbyt wygórowane wartości pieniężne za pyry dyktowane pyrzez rynek w okresie posezonowym
 • PYRZECHLANIE – łapczywe picie, dużymi łykami wody ognistej spyrządzonej z pyr w zamian za odstąpienie dużej ilości pyr
 • PYRZECHWYTY – pyrzejmowanie w sprytny sposób ziemniaków od innej grupy zbieraczy
 • PYRZECIEKI – pyrzedostawanie się na zewnątrz chronionych deficytowych pyr drogą pokątną, w nielegalny sposób
 • PYRZEDNÓWEK – koniec wiosny i brak pyr
 • PYRZEGLĄDARKI – urządzenia optyczne do wyszukiwania ziemniaczanych plantacji
 • PYRZEGŁODZENIE – nie danie komuś nic, a w szczególności pyr, do jedzenia przez dłuższy czas
 • PYRZEGRODY – warownie wokół plantacji ziemniaczanych oddzielające je od niepyrzyjaciela
 • PYRZEGRYZKI – zjadanie naprędce kęsków pyr w celu zaspokojenia pierwszego głodu
 • PYRZEKRÓJ – pyrwsza gazeta w PyRL-u, która repyrodukowała zagraniczne PYRTRETY
 • PYRZENICA – wizerunek pyry wyhaftowany na góralskich pyrtkach
 • PYRZEPADEK MIENIA – kara konfiskaty pyr towarzysząca wyrokowi pozbawienia wolności dla OPYRYSZKA
 • PYRZEPYRECZKA – ptaszek, który w dawnej piosence uciekł bosemu nieboraczkowi w pyry
 • PYRZEPYROSINY – podanie bulwy lub uścisk łęciny na zgodę
 • PYRZERWA – 1. odległość między pyrządkami; 2. pauza między lekcjami nauki o pyrach
 • PYRZESADA – 1. nieuzasadnione mniemanie pyr, że są najważniejsze w jadłospisie Pyrlandczyków; 2. przeniesienie pyr w inne miejsce w celu uzyskania większego plonu; 3. wyolbrzymianie cech własnych pyr podczas AUTOPYREZENTACJI
 • PYRZY (wymowa: pyr-zy) – wielkopolskie kluski kartoflane
 • PYRZYBÓJ – bitwa na ziemniaki (jak w Hiszpanii na pomidory) w trakcie uderzania fal o stromy byrzeg morski
 • PYRZYBÓR – zwiększona ilość ziemniaków wyhodowana na karczowisku w dużym, gęstym, starym lesie na terytorium Pyrlandii
 • PYRZYBYTEK – pomieszczenie pyrzeznaczone do wzniosłych celów takich jak składowanie pyr
 • PYRZYCE – miejscowość znana z upyrawy pyr na najżyźniejszej nizinie pomorskiej
 • PYRZYCHODZIEŃ – ktoś, kto właśnie pyrzyszedł z kartofliska
 • PYRZYCHÓD – lekki, swobodny sposób chodzenia po kasę po udanych zbiorach kartofli
 • PYRZYCISK – rzut ziemniaka na biurko urzędnika
 • PYRZYCZYNEK – postępek mający na celu dostarczenie materiałów pomocniczych ułatwiających napisanie pyracy naukowej na temat pyrologii
 • PYRZYDOMEK – bajkowa chatka z ziemniaka na pyrowej łodydze z nadaną jej charakterystyczną nazwą, np. chatka Pyry Jagi
 • PYRZYDZIAŁ – jednostka organizacyjna w ministerstwie rolnictwa zajmująca się pyrzyznawaniem ziemniaczanego deputatu
 • PYRZYGŁUP – dureń na wykopkach
 • PYRZYKROCHMALIĆ – mocno przyłożyć ziemniakiem bogatym w skrobię
 • PYRZYKURCZ – bolesne, nagłe drganie mięśni podczas pyrzedłużających się wykopków
 • PYRZYLĄDEK – niewielki obszar lądu wysunięty w morze lub wysepka z ziemniaczaną monokulturą na terytorium Pyrlandii
 • PYRZYLOT – transpyrt pyr drogą powietrzną
 • PYRZYMIOT – ziemniaki pochodzące z jednego krzaka, się zaletami
 • PYRZYMIOTNIK– urządzenie do pyrzucania pyr na większą odległość
 • PYRZYMROZEK – szron, szadź na liściach pyrowych krzaków
 • PYRZYMUS – nie ma rady, najkrócej mówiąc, po prostu wykopki
 • PYRZYNA – kartoflisko po przejściu tornada
 • PYRZYPADEK – zdarzenie losowe z udziałem pyr
 • PYRZYPIECEK – ława wokół pieca w wiejskiej chacie do siedzenia i spożywania gotowanych pyr
 • PYRZYPŁYW – okresowy ruch mas ziemniaczanych z pola do miejsca składowania
 • PYRZYPIEPYRZYĆ – synonim określenia pyrzykrochmalić (dodatkowe wyjaśnienia zbędne)
 • PYRZYRODNIK – pasjonat natury specjalizujący się w badaniach nad pyrami
 • PYRZYROSTEK – cząstka słowotwórcza występująca po rdzeniu, jak w wyrazach dewelopPYR, kidnaPYR, snajPYR, megapyr, wamPYR, taPYR
 • PYRZYROST – różnica między ilością bulw zasadzonych i ilością zebranych z danego krzaka lub pola
 • PYRZYSŁÓWEK – nieodmienna część mowy określająca cechę, czynność lub stan, np. pyry obrodziły „obficie”, występują „masowo”, wyglądają „smacznie”, itp.
 • PYRZYSMAK – 1. ulubiona, bardzo smaczna pyra, specjał; 2. apetyt, chęć, pyrzyjemność w jedzeniu pyr
 • PYRZYSPIESZACZ – ziemniaczany akcelerator
 • PYRZYSPIESZENIE – ulubione pyrosłówko agronoma dopingujące pyry do wzrostu
 • PYRZYTAKIWACZ – zgadzający się na wszystko, co służy rozwojowi hodowli pyr
 • PYRZYTYK – docinek w rodzaju: Ty pyro jedna!
 • PYRZYWÓZ – specyficzny rodzaj importu, sprowadzanie ziemniaków z zagranicy furmanką
 • PYRZYTULANKA – pyra pluszowa
 • ACESPYRGIN – lek dostarczający energii pyrzym komórkom
 • AKROPYRA – koralowiec kształtem i strukturą przypominający pyrę
 • AMPYROMIERZ – przyrząd do określania wartości energetycznej ziemniaków
 • ANNAPYRNA – pierwszy ośmiotysięcznik na Ziemi zdobyty przez pyry
 • APYRATURA – pyrlandzka bimbermaszyna
 • APYROWIZACJA – zaopatrzenie ludności Pyrlandii w pyry wg PYROZDZIELNIKA
 • APYRTER – podczas wykopków donosi na przyczepę ziemniaki
 • APYRYCJA – wygląd poznaniaka
 • ARCYPYRYSTA – no ten to już przesadnie przesadza!
 • ASPYRACJA – porcja żywnościowa tuza wśród smakoszy ziemniaków
 • ASPYRAGUS – roślina ozdobna i przyprawowa do kartofli
 • ASPYRANT – 1. policjant specjalizujący się w ściganiu złodziei ziemniaków; 2. w PRL-u człowiek ubiegający się o przydział ziemniaków na zimę
 • ASPYRMIA – schorzenie męskiej bulwy ziemniaka, uniemożliwiające rozród
 • ASPYRYNA – lek przeciwgorączkowy o działaniu podobnym do pyramidonu
 • AUTOPYREZENTACJA – monolog pyry przed komisją pyrzyznającą pyrwszeństwo w diecie Pyrlandczyków
 • AUTOPYRTRET – tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć!
 • AUTOPYRO – samochód wyładowany ziemniakami, napędzany wiropłatem
 • AWANPYRT – PRZEDPYRCIE dla PYROSTATKÓW
 • BEZPYRAWIE – okres w historii Europy poprzedzający odkrycie Ameryki
 • BONAPYRTE, Napoleon – cesarz Francuzów, który po serii zwycięskich bitew poniósł klęskę pod WAPYRLOO
 • BULWA – 1. idealny kształt pyry; 2. pyrosłówko kończące „Rossmówki” – objaśnienie dla tych, którzy nie słuchali: dialogi Piotra Fronczewskiego i Tadeusza Rossa w audycji „Sześćdziesiąt Minut na Godzinę” w III Programie PR w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku; 3. pyrosłówko wyrażające najwyższy stopień zachwytu, zastosowane w konstrukcji pyrazeologicznej (p. pyrazeologia) „O bulwa, ale ziemniak!” (Kabaret Tey)
 • CEPYR – poznaniak na Krupówkach
 • CLEPYRDIA – klub sportowy w krakowskiej dzielnicy Kleparz, założony przez emigrantów z Pyrlandii
 • COOPYR Gary – aktor ampyrykański pochodzący z Pyrlandii
 • COPPYRFIELD David – ziemniaka ci z ucha wyjmie!
 • COPYRIGHT – 1. prawa autorskie zastrzeżone przez inicjatora całej tej pyrowej zabawy; 2. prawo do pisania artykułów o polskich kartoflach
 • CYPYRYJCZYK – obywatel Nikozji lub Larnaki pyrlandzkiego pochodzenia
 • CYPYRYS – roślina genetycznie modyfikowana, ziemniak drzewiasty
 • CZAPYRDAH – pokryty kartofliskami masyw górski na Krymie
 • CZERNOPYRDIN – były premier Pyrlandii
 • „CZTERY PYRY ROKU” – cykl koncertów Antonio Pyr Vivialdiego opiewający najdorodniejsze pyry wyhodowane w 1727 r we Włoszech
 • CZUPYRADŁO – straszydło, koczkodan na kartoflisku
 • DEKONSPYRACJA – uprawa pyr na powierzchni kartofliska
 • DEPYRESJA – 1. kartoflisko poniżej poziomu morza; 2. choroba psychiczna spowodowana niedoborem ziemniaków w diecie
 • DEPYRTACJA – i tak czeka złodzieja pyr, gdy zbiegnie za granicę Pyrlandii
 • DEPYRTAMENT – jednostka organizacyjna w ministerstwie zajmująca się pyrzemysłem ziemniaczanym
 • DESPYRACJA – 1. przewidywany po dekomunizacji zakaz pełnienia ważnych stanowisk przez ludzi powiązanych z Elektromisem i Farmutilem; 2. rozpacz farmera wywołana ucieczką pyr na sąsiednie kartoflisko
 • DIASPYRA – rozproszenie pyrlandian po Polsce
 • DRAPYRIA – obierki ziemniaczane rozrzucone w artystycznym nieładzie
 • DUPYRELE – bezprzedmiotowe „fandzolenie” o uprawie kartofli
 • DYPYRAMB – 1. pieśń na cześć ziemniaka; 2. entuzjastyczna pieśń pochwalna z okazji wyjątkowych zbiorów ziemniaków
 • DYSPYROPORCJA – wielka, gdy… 3 kg pyrek a szczypta kopyrku
 • DYSPYRSJA – rozrzut pyr, najczęściej o charakterze pyrzypadkowym (statystycznym)
 • EKSPYRES – pociąg pyrzewożący pyry w czasie wykopków
 • EKSPYRT – 1. znawca uprawy kartofla; 2. wywóz ziemniaka poza Pyrlandię
 • EKSPYRYMENT – np. nowatorskie krzyżowanie kartofli
 • EMPYRE – styl z epoki Bonapyrtego polegający na zastąpieniu akantu łęcinami we wszelkich ornamentach
 • EMPYRIA – przeprowadzanie doświadczeń na ziemniakach
 • EMPYRYK – doświadczalnik w hodowli ziemniaka
 • EMPYRYZM – kierunek w gastronomii, wedle którego jedynym źródłem poznania jest doświadczenie smakowe jedzonych ziemniaków
 • EPYRCHIA – w starożytności: prowincja polsko-pyrzymska
 • ESPYRAL – kawałek pyry wszywany pod skórę w celu odzwyczajenia się od ich nałogowego spożywania, popularny zwłaszcza wśród modelek
 • ESPYRANTO – międzyregionalny język używany w Pyrlandii
 • FLIPPYRY – maszyny sprawnościowe do gry w „kartofelki”
 • GEPPYRT – popularna wykonawczyni piosenek o ziemniakach („PYRAWDZIWA historia”, „PYRYSKI walczyk”)
 • GOTAN PYROJECT – argentyńsko – pyryski zespół pyrzygrywający do tanga tańczącym na kartoflisku
 • GUTAPYRKA – substancja wydobywana z łętowiny, stosowana m.in. w dentystyce
 • HANNIBAL ANTE PYRTAS! – rzymski okrzyk oznaczający Hannibala przed kartofliskiem
 • HEPYRYNA – lek przeciwdziałający osadzaniu się skrobi w naczyniach krwionośnych
 • HESPYRIA, HESPYROS – z niej pyrlandki; Wenus
 • HESPYRYDY – mit. pyrl. strażniczki pól ziemniaczanych
 • HIPYRMARKET – centrum sprzedaży ziemniaka
 • IMPYRESARIO – organizuje widowisko na zakończenie wykopków
 • IMPYREZA – huczna zabawa ze sporym spożyciem spyrytusu
 • IMPYRIAŁ – bity talar wielkopolski za czasów Cesarstwa Pyrzymskiego
 • IMPYRIUM – SUPYRMOCARSTWO w handlu ziemniakami
 • IMPYROWIZACJA – 1. sposób działania większości Pyrlandczyków; 2. pyrzemówienie króla pyr do pyr
 • IMPYRT – sprowadzanie ziemniaków zza granicy Pyrlandii
 • IMPYRTER – biznesmen impyrtujący ziemniaki
 • IMPYRTYNENT – burak
 • INKORPYRACJA – wcielenie do armii pyrologówINSPYRACJA – natchnienie do tworzenia znalezione w… pyrach
 • INSPYRATOR – ten, który dał impuls do utworzenia pyroznańskiego klubu miłośników rozpyrywek umysłowych
 • IPYRYT – 1. gaz ziemniaczany; 2. śmiertelnie trujący gaz powstający w procesie pyrdnięcia
 • JUMPYR – ang.: skoczek narciarski z Pyrlandii (pyradoks?)
 • KAJPYR – jednostka litostratygraficzna w górnym triasie na obszarze środkowej i północnej Europy; utworzona gł. przez okruchowe, skamieniałe pyry
 • KAPYR – korsarz specjalizujący się w napadaniu na statki przewożące pyry
 • KAPYRAL – ziemniak w mundurku
 • KAPYRSTWO – rabowanie pyrostatków
 • KAPYRY – zaprawione w occie pąki kwiatostanu ziemniaka; ostra przyprawa do kartofli
 • KASPYROW – szachista sowiecki, który wyemigrował z Pyrlandii
 • KASPYRCZAK, Henryk – miał trenować „Lecha”, ale „Wisła” mu przyspyrzyła więcej szmalu
 • KASPYROWY WIERCH – wysoka góra w Tatrach, z której lubią turlać się pyry
 • KAUZYPYRDA – lichy PYRAWNIK, nie mający pojęcia o ziemniakach
 • KIDNAPYR – PYRYWACZ młodych ziemniaków
 • KIEPYRA – pyroznański kuzyn patrona sosnowieckiej „Ariady”, zapyrzyjaźnionego klubu szapyradzistów
 • KIPYR – znawca napojów powstałych w efekcie pyrolizy
 • KLIPYR – szybki żaglowiec do przewozu impyrtowanych ziemniaków
 • KOMPYRATYSTYKA – dział językoznawstwa, którego obiektami badań są m.in. pyrównanie i pyralela
 • KOMPYRES – okład z tartych surowych ziemniaków, polecany na opyrzenia
 • KOMPYRESOR – wyciskacz skrobi z kartofli
 • KOMPYROMIS – konsensus między kartoflem a ziemniakiem
 • KOMPYROMITACJA – „Lech” – „Wisła” 0 : 7!
 • KONSPYRACJA – podziemna uprawa ziemniaków
 • KONSPYRATOR – ukrywający się w kartoflach (a poszedł ty w pyry, harcerz jeden!)
 • KOOPYRACJA – współpraca na wykopkach
 • KOOPYRATOR – członek KOOPYRATYWY, który lubi obchodzić kartoflisko dookoła
 • KOOPYRATYWA – spółdzielnia pyrodukcyjna (zob. pyrodukcja)
 • KOPYRA – w gwarze łowieckiej zając żywiący się głównie pyrami
 • KOPYREK – zielone przybranie gotowanych ziemniaków
 • KOPYRKA– maszyna używana przy wykopkach (do pary z sapyrką)
 • KOPYRNIK – 1. zatrudniony przy wykopkach; 2.wnikliwy obserwator obrotów pyr niebieskich; 3. uczony, który ruszył ziemię i odkrył bulwy
 • KOPYRTA – 1. opakowanie kopyrtówki; 2. upadek spowodowany potknięciem się na ziemniaku
 • KOPYRTKO – pyrosłówko występujące w pewnej reklamie nagranej przez kabaret MUMIO
 • KOPYRTÓWKA – nagroda za wzorową pracę przy wykopkach
 • KORPYRACJA – organizacja zrzeszająca hodowców ziemniaków
 • LAMPYRIA – dopołowiczny omalunek ścian ziemniaczarni
 • LAMPYRT, LEOPYRD – drapieżnik, szkodnik ziemniaków
 • LEPPYR Andrzej – spec w wysypywaniu ziemniaków na tory
 • LEPYRA – choroba ziemniaczana, rodzaj parcha zwany trądem kartoflanym
 • LUCYPYREK – kuzynka Moniki, ziemniaczka skaczącego wysoko w opyrciu o tyczkę
 • LUMPENPYROLETARIAT – najniższa w hierarchii warstwa społeczna Pyrlandii
 • MANIA PYRZEŚLADOWCZA – mylne, nieoparte na racjonalnych pyrzesłankach wrażenie pyry, że wszyscy chcą ją wykopać
 • MASZOPYRIA – kartoflano-ziemniaczana spółka handlowa
 • MEGAPYR – pyrekordowej wielkości roślina z rodziny psiankowatych
 • NA ODPYRTKĘ – zbieranie ziemniaków na odwrót, w pyrzeciwnym kierunku
 • NAPYRANY – mocno nawalony napojem spyrządzonym z ziemniaków
 • NAPYRSTEK – nagromadzenie obelg i przekleństw na nieudane zbiory ziemniaków
 • NETOPYREK – 1. czeski nietoperz żywiący się ziemniakami; 2. internauta z Pyrlandii
 • NIE-OD-PYR-TA CHĘĆ – ogromna ochota na seks, bynajmniej nie po zjedzeniu dużej pyrcji pyr
 • NIEPYRADNOŚĆ – wyjątkowa niezgrabność i niezręczność podczas wykopów
 • NIEPYRAWDA – głoszenie fałszywych opinii o pyrach
 • NIEPYRZĄDEK – 1. bałagan na kartoflisku; 2. zagonek, na którym w ramach płodozmianu w miejsce kartofli posadzono pietruszkę i buraki
 • NIESZPYRY – nabożeństwo pyrytańskie (p. PYRYTANIE w znaczeniu 1)
 • NOC WALPYRGII – zaczarowana noc wiosenna na polu kartoflanym
 • ODPYRAWA – deputatowe 10 worków pyrek przy odejściu na emeryturę
 • ODPYRNOŚĆ – 1.niepodatność pyr na zarazy; 2.cecha charakteru umożliwiająca odmowę zjedzenia pyr
 • ODPYRYSK – oddtłuczona łupina kartofla
 • OPYRA – dzieło muzyczne poświęcone ziemniakom
 • OPYRACJA (OPYROWANIE) – obrzucanie kartoflami
 • OPYRATOR – 1. pracuje na kopyrce; 2 .człowiek filmujący pyry
 • OPYRDOL – 1. najwyższa kara w królestwie Pyrlandii; 2. zwrot typu „A idż ty w pyry łynty gryźć!”, który w okolicach Trzebini nazywany jest ochrzanem
 • OPYRESJA – sytuacja OPYRYSZKA postawionego pyrzed wymiarem spyrawiedliwości
 • OPYRTUNISTA – kucharz w Pyrlandii polecający jednego dnia pyry w mundurkach, następnego dnia pyry tarte
 • OPYRY – lotne substancje otaczające miejsce pracy kipyra
 • OPYRYSZEK – mieszkaniec Pyruszkowa
 • OPYRYSK – zabieg ochronny na upyrawach
 • ORLA PYRĆ – lądowisko dla orłów umożliwiające im spożycie upolowanych pyr
 • OSIOŁEK PYRFIRION – postać z Teatrzyku Zielona Pyra Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 • PAMPYREK – reg. pyrl.: laleczka-zabawka, ludzik z kartofelków
 • PAPYR – rodzaj papieru wytwarzanego z ziemiaków
 • PAPYRAZZO – za pomocą APYRATU fotograficznego robi zdjęcia ziemniaków
 • PAPYROCH – okruch obierki lądujący w oku przy zbyt gwałtownym obieraniu kartofli
 • PAPYROS – skręt z wysuszonych łęcin ziemniaczanych
 • PAPYROTKA – kwiat doniczkowy występujący obowiązkowo na stole pyrezydialnym
 • PAPYRUS – użyteczna część łętów ziemniaczanych
 • PAPYRYKA – PRZYPYRAWA do ziemniaków
 • PEPYRMINT – likier miętowo-pyrolowy, popularny w Pyrlandii napój orzeźwiający
 • PODPYRKA – tyczka do pnącej odmiany pyr
 • POPYRAWKA – sadzenie ziemniaków po wakacjach
  POPYRTANIEC – 1. farmer, któremu pomieszało się w głowie, po ucieczce pyr na sąsiednie kartoflisko; 2. taniec wykonywany przez PYRACOWNIKÓW po zakończeniu wykopków
 • PREPYRAT – substancja chemiczna, dzięki której ziemniaki rosną szybciej
 • PROPYRCJE – prawidłowy, harmonijny układ między ziemniakami, kartoflami, grulami i pyrami
 • PROPYRCZYK – wręczany przed meczem kapitanowi PYRZECIWNIKÓW przez kapitana „Lecha”
 • PROSPYRITY, PYROSPERITY – najważniejszy cykl rozkwitu ziemniaka
 • PROWOPYR – PYRZESTĘPCA zachęcający do KIDNAPYRSTWA lub PYRACTWA
 • PUMPYRNIKIEL – chleb kartoflany
 • PYR – 1. odpowiednik księcia w Pyrlandii; 2. warzywo otrzymane ze skrzyżowania pora z pyrą
 • PYR ASPYRA AD ASTRA – przez trud wykopków do kasiory
 • PYR AVION – pyrtia ziemniaków wysyłana samolotem
 • PYR EXAMPLE – pyrzykład dorodnego ziemniaka wyhodowanego na żyznej wielkopolskiej ziemi
 • PYR TO PYR – bezpośredni kontakt między internautami w Pyrlandii
 • PYR,PYR,PYR – odgłos wydawany przez silnik samochodu Pyrsche
 • PYRABELKA – 1. miotacz ziemniaków por.PYRABELLUM; 2. kłoda ograniczająca kopiec ziemniaków
 • PYRABELLUM – pistolet na kulki kartoflane
 • PYRABOLA – krzywa zamknięta podobna do owalu. Jej kształt zależy jednak od większej liczby PYRAMETRÓW i służy do opisywania zarysu kartofla, podobnie jak bryła PYRABOLOIDA.
 • PYRACA – męczące zajęcie przy wykopkach
 • PYRACELSUS – wynalazca herbatki ziemniaczanej
 • PYRACETAMOL – pochodna PYROLU, środek uśmierzający na ból i żal
 • PYRACHUNKI – rozpyrawianie się hodowców kartofli z hodowcami gruli
 • PYRACTWO – 1. kradzież ziemniaków z pola; 2.sprzedawanie chińskich ziemniaków pod nazwą amerykanów; 3.układanie rebusów i innych zadań do strony Z PYRĄ
 • PYRADA – 1. przemówienie PYRYNCYPAŁA po zakończeniu wykopków; 2. korowód wytwórców ziemniaków; 3. przemówienie PYRANA; 4. porada na chorobę pyr; 5. triumfalny pochód pyr organizowany w rocznicę odkrycia Europy przez amerykanów
 • PYRADENTOZA – choroba spowodowana niedoborem skrobi w organizmie, skutecznie leczona PYROLEM
 • PYRADLNE – danina w pyrkach
 • PYRADNICTWO – doradztwo w zakresie UPYRAW
 • PYRADOKS – 1. susza, że hej, a ten ziemniak waży 80 dag!; 2. twierdzenie zaskakująco sprzeczne z przyjętym powszechnie mniemaniem, że pyry to warzywo upyrawiane wyłącznie w Wielkopolsce
 • PYRADYGMAT – wzór obywatelki Pyrlandii, która zwykle składa głęboki ukłon przed przystąpieniem do decydującej rozgrywki szachowej
 • PYRADYZ – 1. galeryjka dla zaproszonych pyrek i pyrów; 2 .kartoflisko naszych pyrarodziców
 • PYRADZIADEK – krewny z Wielkopolski
 • PYRAFIA – 1. określona część areału kartoflanego Pyrlandii; 2. wyznaniowe zrzeszenie ziemniaków
 • PYRAFINA – skandynawska odmiana ziemniaka
 • PYRAFOWANIE – ostateczne podpisanie międzynarodowego kontraktu dostaw kartofla
 • PYRAFRAZA – modyfikacja i szersze pyrozwinięcie tekstu pyrotematycznego w formie swobodnej fantazji
 • PYRAGA – dzielnica stolicy Pyrlandii
 • PYRAGENEZA – rodowód kartofla, z którego jasno wynika, że pyrywieziony został z państwa Inków do Hiszpanii, a do Polski przez pyrkinga Sobieskiego z wypyrawy wiedeńskiej
 • PYRAGON – dowód zakupu kartofli
 • PYRAGRAF – 1. ustęp kodeksu (lub regulaminu) plantatora, albo umowy o dostawę ziemniaków; 2. przedstawiony graficznie łańcuch pokarmowy z ziemniakiem np. ziemniak-stonka-bażant-lis; 3. część rozpyrządzenia z zakresu pyrotematyki; 4. „punkt” w pyrlandzkim kodeksie pyrnym; 5. arystokrata, który zniżył się do uprawiania pyr
 • PYRAGRAM – tematyczne zadanie szaradziarskie
 • PYRAGWAJ – ojczyzna ziemniaka
 • PYRAKTYKA – wpyrowadzanie do upyrawy pyr zasad teorii wymyślonej przez PYROFESORÓW
 • PYRAKTYKANT – student Wyższej Szkoły Uprawy Pyr, który uczy się obchodzenia z pyrami na kartoflisku
 • PYRALAKSA – odchylenie od pionu spowodowane spożyciem napoju produkowanego z ziemniaków
 • PYRALELA – 1. poetyckie odniesienie się do kształtu lub koloru ziemniaka; PYRÓWNANIE; 2. porównywanie ziemniaków
 • PYRALIERA – sposób ustawienia KOPYRNIKÓW podczas wykopków
 • PYRALINKA – 1. czekoladka z nadzieniem z mąki ziemniaczanej; 2. sznureczek do nawlekania pyr w celu wykonania modnego naszyjnika
 • PYRALIŻ – stanowcza zachęta do zapyroznania się ze smakiem psiankowatego warzywa
 • PYRALNIA – miejsce legalizacji brudnych ziemniaków
 • PYRAMIDA – kopiec ziemniaków
 • PYRAMIDON – lek obniżajacy tempyraturę
 • PYRANDELLO Luigi – włoski pisarz, twórca dzieła pt.: „DZIŚ WIECZOREM IMPYROWIZUJEMY”
 • PYRANEK – „… dla hodowców kartofli”, w TV, w każdą niedzielę
 • PYRANIA – 1. ryba żyjąca w okolicach Wenecji, żywiąca się odpadami ziemniaczanymi; 2. produkt do przyrządzenia zupy zwanej po poznańsku „ślepe ryby”; 3. ustrój państwa rządzonego przez PYRANA
 • PYRANIE MÓZGU – tłumaczenie obywatelom Pyrlandii, że pyra szczęścia nie daje
 • PYRANO DE BERGERAC – poeta, kawalarz, zawadiaka z długim kartoflanym nosem
 • PYRANODON – wymarły roślinożerca żyjący niegdyś na terenie Pyragwaju i Pyrtoryko
 • PYRANOIK – człowiek, który wszędzie widzi ziemniaki
 • PYRANOJA – choroba charakteryzująca się PYROJENIAMI
 • PYRANOZAUR – drapieżny gad kopalny, sprawca wyginięcia pyranodona
 • PYRANT – osoba poręczająca za kogoś spłatę sumy wekslowej ziemniakami
 • PYRANTELA – związek genealogiczny z jednym z rodów Pyrlandii
 • PYRAPET – 1. miejsce uiszczania opłaty w pyrach za wszelkiego rodzaju usługi; 2. pozostałość po PAPYROSIE
 • PYRAPSYCHOLOGIA – nauka o zjawiskach PYRANORMALNYCH
 • PYRARDÓW – miasto nad Pisią, mazowiecka stolica okręgu hodowli ziemniaków
 • PYRASŁOWIANIE – legendarni przodkowie Słowian, którzy czcili pyry jako bóstwa
 • PYRASOL 1. ochronny, Ministerstwa Rolnictwa, dla hodowców kartofli; 2. pojedynczy słony ziemniak
 • PYRASÓWKA – czytanie gazet poświęconych uprawie ziemniaków
 • PYRATAKSA – stała opłata pobierana za obieranie ziemniaków
 • PYRATCHAWIEC – urocze stworzonko powstałe ze sklonowania pyry z pratchawcem
 • PYRAWAN – przenośna ścianka zasłaniająca gotujące się ziemniaki
 • PYRAWDA – jedyna obowiązująca informacja o pyrach
 • PYRAWICA – grupa pyr posadzonych po pyrawej stronie pyrlandzkiego PYRLAMENTU
 • PYRAWO – zbiór norm pyrządkujących życie pyr na kartoflisku
 • PYRAWO JAZDY – dokument uprawniający do pyrowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów pyrzystosowanych do pyrzewożenia pyr
 • PYRAZYT – szkodnik ziemniaka, por. PYRAZYTOLOGIA
 • PYRAŻENIE – skutek nadmiernego spożycia pyrolu, pyraliż
 • PYRAŻKA – np. nieurodzaj ziemniaczany
 • PYRĄCIE – męski organ rozrodczy kartofla
 • PYRCA MISERIA – 1. okrzyk włoskich plantatorów ziemniaków; 2. sałatka z ziemniaków, specjalność polskiej kuchni
 • PYRCELA – 1. pyromieszczenie w klasztorze pyrzeznaczone do pyrochowywania podstawowego pożywienia jego mieszkańców; 2. obszar potrzebny do wybudowania PYRAMIDY
 • PYRCELACJA – rozdział kartofliska między przyszłych wytwórców
 • PYRCELANA – masa ziemniaczana do wyrobu talerzy i mis na ziemniaki
 • PYRCEPCJA – zmysłowy odbiór jednego z warzyw
 • PYRCH– grzybiczna choroba kartofli zwana też rydzawką
 • PYRCHAWKA – nadęta pyra
 • PYRCHLA – bąbel na pyrze
 • PYRCING – ozdabianie ciała ziemniakami
 • PYRCJA – ilość ziemniaków nakładanych na talerz
 • PYRCZEK – talon na zakup pyrzydziałowych ziemniaków
 • PYRĆ – szlak w górach Pyrlandii
 • PYRDNIĘCIE – niestosowne zachowanie po zjedzeniu kartofli
 • PYRDOŁKI – kopane w fazie pyrzygotowawczej przed kopcowaniem
 • PYRDON – Pyrlandianie biją bez niego!
 • PYRDWA – dzienna pyrcja ziemniaków do wykarmienia głuszca
 • PYRDYMAŁKI – rzeczy nieważne, głupstwa na temat kartofli
 • PYRECEDENS – wydarzenie z życia pyr służące za pyrzykład w podobnych spyrawach np.: sądowych
 • PYRECJOZA – cenna biżuteria wykonana z pyr
 • PYREDYLEKCJA – 1. szczególne zamiłowanie do pyr; 2. jedzenie pyr przed lekcją
 • PYREE – potrawa z najlepszej odmiany gotowanych kartofli pyrzetartych pyrzez sito
 • PYREGRYNACJE – 1. daw. PYRZYGODY z PYRYPETIAMI, np. w tytule powieści „Pyregrynacje do ziemi świetnej Pyrlandii, pyrmisyją uprawy ziemniaka uwieńczone’ Bolesława Pyrusa lub w tytule „Pyra na polskich dróżkach”; 2. zabawy pyrzy użyciu kartofli pyrzez pyrzedstawicieli danej narodowości podczas długiej podróży czy wędrówki
 • PYREK Monika – no… tu nic kombinować nie trzeba. Poznanianka od A do Z
 • PYREKS – obierka, obierzyna, łupina, czyli to, co zostało z obranego ziemniaka
 • PYREKTOR – szef PGPyR-u
 • PYREŁKA – osobliwy kartofel, tudzież „Pyrrus” na szaradziarskiej mapie Pyrlandii
 • PYRENTEZA – zdanie wtrącone, nawiasowe, uzupełniające kontekst pyrozagadnienia
 • PYREPARAT – cienki plasterek pyry umieszczony pomiędzy dwoma szkiełkami, służący do obserwacji pod mikroskopem
 • PYREPECZKO Marek – harnaś, choć… cypyr!
 • PYRERIA – 1. rozległy step w Pyrlandii, z dziko żyjącymi pyrszeronami; 2. rozległa równina przeznaczona pod upyrawę
 • PYRESSING – agresywne krycie stosowane przez „Lecha”
 • PYRESTIŻ – poważanie, jakim cieszy się PYRYNCYPAŁ
 • PYREUS – grecki ośrodek uprawy ziemniaka
 • PYREZERWATYWA – 1. warstwa ochronna na pyrze; 2. środek antykoncepcyjny dla pyr
 • PYRĘDKOŚĆ – szybkość zbierania ziemniaków
 • PYRĘGIERZ – słup, przy którym w Średniowieczu tłuczono ziemniaki i wystawiano na pośmiewisko
 • PYRFEKCJA – doskonałość kształtu bulwy
 • PYRFEKCJONIZM – pyrzesadne dążenie niektórych pyr do doskonałości
 • PYRFORATOR – maszyna do produkcji frytek z otworkami
 • PYRFUMY – 1. kosmetyk o zapachu ziemniaków; 2. przyprawa zapachowa do ziemniaków
 • PYRFUZJA – połączenie, skrzyżowanie ziemniaka np. z ryżem, z czego powstaje Pyryż
 • PYRG-PONG – dyscyplina spyrtowa polegająca na odpyrgiwaniu ziemniaka
 • PYRGAMIN – materiał piśmienny z wypyrawionej skóry ziemniaka
 • PYRGANIE – konkurencja spyrtowa polegająca na rzucie ziemniakiem
 • PYRGOLA – coby się pięły po niej łęciny
 • PYRGOLESI Giovanni Battista – włoski kompozytor, twórca opyry „IL PYRIGONIERO SUPYRBO”
 • PYRIAS – 1. pyrlandczyk nie należący do żadnej z kast; przen. pyrołazarz; 2. nędzarz, którego nie stać nawet na pyry
 • PYRIODYCZNOŚĆ – okresowość cechująca uprawę ziemniaków
 • PYRIODYK – czasopismo poświęcone ziemniakom (dostarczane przez KOLPYRTERA)
 • PYRION – zmieniona forma pyrawidłowego białka powodująca chorobę wściekłych pyr
 • PYRIORYTET – bezwzględne pyrwszeństwo pyr nad innymi potrawami w Pyrlandii
 • PYRIUS – samochód z silnikiem przystosowanym do paliwa tradycyjnego oraz pyrodukowanego z pyr, typ toyoty
 • PYRIWIEZIENCEW – aktor popularny w Pyrlandii („Złotopyrscy”, „Pyraci”)
 • PYRKAL – delikatna tkanina uzyskana z łęcin
 • PYRKAN – ogrodzenie pola ziemniaczanego
 • PYRKATY NOS – zadarty nos pyry
 • PYRKER – marka super-piór produkowanych przez H.C.P.
 • PYRKIEL – urządzenie do pyrecyzyjnego rysowania pyraboli
 • PYRKIET – 1. miejsce hossy lub bessy wartości ziemniaków; 2. inaczej podłoga na giełdzie notującej akcje farm pyrerskich
 • PYRKING – 1. plac dla pyrowozów; 2. kartoflany król
 • PYRKÖLT – rodzaj węgierskiego gulaszu z ziemniaków
 • PYRKOMETR – urządzenie do pobierania opłat za postój PYROWOZU
 • PYRKOSZ Witold – no… tu nic kombinować nie trzeba. Poznaniak od A do Z
 • PYRKOT – odgłos gotujacych się pyr
 • PYRKOTY – (gwara myśl.) gody zajęcy na kartoflisku
 • PYRKOZ – ptak jezior pyrlandzkich (10)PYRKULARZ – pismo lub zarządzenie okólne dotyczące spraw związanych z upyrawą ziemniaków
 • PYRKUMWALACJA – zewnętrzna linia umocnień, wał fortyfikacyjny wokół kartofliska (
 • PYRKUR – odmiana ziemniaków pyrzeznaczona do tuczenia drobiu
 • PYRKUSJA – instrument muzyczny wykonany z drewnianego walca obciągniętego łupiną z ziemniaków
 • PYRL – stopień pisma równy pięciu ziemniakom typograficznym
 • PYRLAMENT – 1.najwyższy organ władzy Pyrlandii; 2.płacz pyr na wieść o wykopkach
 • PYRLATOR – sitko w PYRYSZNICU umożliwiające rozpyryskiwanie wody
 • PYRLICZKA – ptak domowy świetnie nadający się na dodatek do ziemniaków
 • PYRLISTOŚĆ – zdolność ziemniaków do wypuszczania liści
 • PYRŁA – pyra o połyskującej skórce
 • PYRŁOWIEC – polujący na dorodne ziemniaki
 • PYRM – okres w dziejach, kiedy pojawiły się ziemniaki
 • PYRMANENTNOŚĆ – monotonna dieta składająca się wyłącznie z ziemniaków
 • PYRMEZAN – utarty ser do posypywania ziemniaków
 • PYRMISJA – pozwolenie, patrz. Pyregrynacje
 • PYRMUTACJA – 1. mat. liczba ustawień pewnej ilości ziemniaków; 2. nowy gatunek ziemniaka
 • PYRNAS – elitarna grupa poetów opiewających pyry
 • PYRNIK – 1. urządzenie elektryczne do pyrowania pyr; 2. ciastko z ziemniaków, które rozsławiło Toruń
 • PYRNONSENS – nielogiczne skojarzenie ziemniaka z kartoflem
 • PYRNO SHOP – sklep z ekstrawaganckim, pyrwersyjnym warzywem
 • PYRO – przelanie prawa własności kartofliska na inną osobę
 • PYROBEK – robotnik najęty do wykopków
 • PYROBLEM – brak PYR, PYRSPEKTYW NA PYRY ITP.
 • PYROBUS – rozwozi ziemniaki po Pyrlandii
 • PYROCA – mała wyrzutnia pyr
 • PYROCEDURA – sposób postępowaniania podczas upyrawy pyr
 • PYROCENT – setna część zawartości ziemniaka w ziemniaku
 • PYROCES – 1. powieść F. Kafki jako metafora pyrzego losu; 2. przewód sądowy dotyczący kradzieży pyr; 3. uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących w pyrach
 • PYROCESOR – najważniejsza część maszyny sortującej ziemniaki
 • PYROCH – 1. materiał wybuchowy wynaleziony w Pyrlandii. Nie wszyscy wiedzą, że zamiana stabilizatora w postaci skrobi na ziemię okrzemkową przyniosła Noblowi fortunę; 2. zwierzchnik pyrafii; pyroboszcz
 • PYROCIĄG – przyjazna linia eksportowa bulw
 • PYROCOL HARUM – brytyjski zespół, który wylansował światowy pyrzebój pt.:”BIELSZY ODCIEŃ PYRY”
 • PYRODAKTYL – egzotyczny owoc powstający ze skrzyżowania pyry z daktylem
 • PYRODIA – ośmieszające naśladownictwo ziemniaka przez inne rośliny jak bataty, czy maniok
 • PYRODÓWKA – jeden z oddziałów pyrlandzkiego szpitala
 • PYRODUCENT – 1. wódz uprawiający pyry w okresie pokojowym; 2. szef zapewniający APYROWIZACJĘ ekipie kręcącej film o pyrach
 • PYRODUKCJA – uprawa ziemniaków
 • PYRODUR – 1. zakaźna choroba ziemniaków; 2. tonacja, w której pyry śpiewają w Ukajali
 • PYRODYSTKA – osoba, której wydłubywanie oczek pyrom i ich ćwiartowanie spyrawia pyrzyjemność
 • PYROFAN – 1.wielbiciel pyr; 2. człowiek nie posiadający zielonego pojęcia o tym czym są pyry; 3. fan internetowej strony PKS PYRRUS
 • PYROFANACJA – 1. karmienie trzody chlewnej pyrami; 2. rzucanie pyreł pyrzed wieprze
 • PYROFESOR – pyracownik naukowy/wykładowca z Wyższej Szkoły Uprawy Ziemniaka
 • PYROFITY – rośliny rozsiewające się na polach po wykopkach
 • PYROGA – łódka wydłubana przez indian z plemienia APYRACZY w dużej pyrze
 • PYROGI – 1.pierogi z farszem z ziemniaków; 2.niepokorne pyry
 • PYROGNOZA – przewidywanie czy aura sprzyja upyrawom
 • PYROGRAF – własnoręczny podpis na ziemniaku
 • PYROGRESJA – stopniowe wzrastanie pyr
 • PYROJEKT – plan posadzenia pyr
 • PYROKOMPAS – 1. pyrzyrząd używany na PYROSTATKU, wskazujący strony świata, w których uprawiane są ziemniaki; 2. pyrzyrząd wskazujący kurs kombajnu do zbioru ziemniaków
 • PYROKONKA – luksusowy pojazd do wożenia pyrów
 • PYROKREACJA – 1. rozmnażanie się pyr; 2. wytworna suknia wykonana z łupinek ziemniaków
 • PYROKSYZM – krótkotrwały, lecz silny pyrzejaw zainteresowania sferą ziemniaczaną
 • PYROKURATOR – 1. opiekun nieletnich pyr, które wyskoczyły z PYRZĄDKA; 2. oskarżyciel pyr w pyrzypadku łamania pyrzez nie PYRAWA
 • PYROL – słowo honoru Pyrlandczyka (tudzież on sam)
 • PYROLIZA – proces, w wyniku którego powstaje PYROL (jego rektyfikat to PYRHYDROL) błędnie nazywany bimbrem
 • PYROLOG – 1 .pierwszy, krótki etap w wyścigu pyr; 2. uczony pyrający się pyrologią
 • PYROMAN – 1. człowiek, który bardzo lubi ziemniaki; 2. maniak podpalania kartoflisk
 • PYROMENADA – 1. aleja spacerowa w środku kartofliska; 2. centrum handlowe w stolicy Pyrlandii, w którym można kupić amerykany
 • PYROMETEUSZ – tytan, który wykradł bogom ziemniaki
 • PYROMETR – kalibrownica do sprawdzania wymiarów ziemniaków
 • PYROMOCJA – wyprzedaż zgniłych ziemniaków za bezcen w HIPYRMARKETACH
 • PYRON – 1. tam grany „wsiadany” do bany; 2. pyrezydent jednego z państw w kolebce ziemniaka; 3. George Gordon – znany poeta pyrlandzki
 • PYRONIM – wyraz wiążący się z innym ze względu na wspólność rdzenia (kartofel, kartoflanka, kartoflisko) albo na podobieństwo brzmienia (cała gama pyrazów pyropochodnych)
 • PYROPAGANDA – szerzenie nieprawdziwych informacji jakoby pyry były szkodliwe dla zdrowia
 • PYRORA – przemówienie PYRYNCYPAŁA po zakończeniu wykopków
 • PYROROK – 1. przewidujący klęski lub insze burze dziejowe w Pyrlandii; 2. jednostka wydajności kartofliska
 • PYROSERWIS – zakład usługowy repyrujący i repyrasujący pyry
 • PYROSFERA – dziedzina obejmująca wszelkie zagadnienia pyroznawcze, a także sfera kuli ziemskiej wypełniona ziemniakami
 • PYROSIĘ – młode zwierzęcia chlewnego karmione wyłącznie ziemniakami
 • PYROSKOP – ziemniaczany plasterek stosowany w pyrzyrządach pokładowych i nawigacyjnych
 • PYROSO – tam ucieka przepyreczka
 • PYROSPERITY, PROSPYRITY – jedna z faz cyklu koniunkturalnego, charakteryzująca się najwyższym poziomem pyrodukcji (p. PYRODUKCJA)
 • PYROSTA – linia wyznaczająca PYRZĄDEK
 • PYROSTAT – statek wodny lub powietrzny do transpyrtu ziemniaków
 • PYROSTATA– med. PYRZEROST MIĘDZYBULWOWY, groźna choroba osobników męskich Pyrlandii
 • PYROSTATEK – okręt przewożący ziemniaki
 • PYROSTEK – 1. nieletni mieszkaniec Pyrlandii; 2. odnoga pyroża młodego koźlęcia
 • PYROSTYTUCJA – najstarszy zawód uprawiany w łęcinach
 • PYROSTYTUTKA – np. pyra uprawiająca pyrostytucję
 • PYROŚBA – żebranie o choćby jedną pyrę
 • PYROTECHNIK – znawca ziemniaków
 • PYROTEINA – 1. cenna substancja odżywcza uzyskiwana z ziemniaków, często błędnie nazywana skrobią; 2. alkaloid występujący w herbatce ziemniaczanej
 • PYROTEST – ostry spyrzeciw wobec podejmowanych prób stronniczego i nieobiektywnego badania jakości pyr
 • PYROTOTYP – rajskie jabłko, które się zamieniło w pyrę po wygnaniu Adama i Ewy z raju
 • PYROTRON – ozdobny fotel pod baldachimem ziemniaczanego monarchy
 • PYROUKOŚNIK – ulubione zadanie szaradziarskie członków „Pyrrusa”
 • PYROWANSJA – region w południowej Francji słynący z plantacji pyr pachnących lawendą
 • PYROWINCJA – głuchy, zapadły kąt oddalony od stolicy, ale za to z rozległymi plantacjami pyr
 • PYROWIZJA – 1.obraz pyrspektyw rozwoju pyrzemysłu kartoflanego utworzony pyrzez twórczą wyobyraźnię; 2. wynagrodzenie dla spyrzedawców pyr; 3. system umożliwiający oglądanie pyr z dużych odległości
 • PYROWIZORKA – tymczasowe pomieszczenie do pyrzechowywania pyr z otworem w ścianie do obserwowania wnętrza
 • PYROWOKACJA – podstępne działanie wrogów pyr zmuszające je do DEKONSPYRACJI
 • PYROWÓZ – pojazd przewożący ziemniaki
 • PYROZERPINA – rzymska bogini kiełkujących pyr
 • PYROZUMIENIE – właściwy sposób podejścia do wszelkich zagadnień związanych z pyroznawstwem
 • PYRÓBA – dziobanie pyr widelcem dla sprawdzenia czy już się ugotowały
 • PYRÓWKA – z kartoflami kiełbaska pyrzona dla pyro-kickerów
 • PYRÓWNANIE, PYRALELA – poetyckie odniesienie się do kształtu lub koloru ziemniaka
 • PYRPETUUM MOBILE – 1. marzenie farmera o wiecznie odradzającej się uprawie ziemniaków; 2. ponoć nie istnieje, a jednak w Pyrlandii prawie wszędzie bulgoce
 • PYRPYRA – narodowe barwy Pyrlandii
 • PYRRR! – okrzyk wydawany przez woźnicę w celu zahamowania pyrszeronów pyrzewożących pyry
 • PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO – zwycięstwo władcy Epiru, który mierzył wysoko, wygrał konkurs na nazwę Poznańskiego Klubu Szaradzistów, a skończył … w pyrach
 • PYRSCHE – samochód przystosowany do paliwa z ziemniaków
 • PYRS – 1. urządzenie portowe, miejsce rozładunku ziemniaków; 2. rasa kotów, które odżywiają się głównie ziemniakami
 • PYRSANITY – wyroby sanitarne z pyr
 • PYRSEK – jednostka używana w gastronomii, wyrażająca czas potrzebny do ugotowania 1 gigagrama ziemniaków przy ciśnieniu 760 mm Hg i temperaturze wody 105 st. Celsjusza.
 • PYRSEFONA – 1. bogini kiełkującego ziarna ziemniaka; 2. grecka odpowiedniczka PYROZERPINY
 • PYRSHING – kartofel z bojowa głowicą
 • PYRSONA – V.I.P. z Pyrlandii
 • PYRSONEL – zespół pracowników na wykopkach
 • PYRSONIFIKACJA – przypisywanie ziemniakom cech ludzkich
 • PYRSPEKTYWA – widok otwierający się na rozległe, niezmierzone kartoflisko
 • PYRSPYKTYWA – ulubione słowo pyrwszych sekretarzy PZPyR
 • PYRSPIRACJA – wdychanie oparów gotującego się ziemniaka
 • PYRSWADOWANIE – przekonywanie o wyższości ziemniaka nad kartoflem, namawianie do jego spożywania
 • PYRSWAZJA – 1. odmiana ziemniaka hodowana na wschód od Uralu; 2. bezskuteczne pyrzekonywanie o wyższości buraka nad ziemniakiem
 • PYRSZAŁEK – 1. pyra stojąca na czele PYRLAMENTU; 2. pyra, której pyrzewróciło się w głowie
 • PYRSZERON – koń rasy pyrlandzkiej, żyjący dziko na pyrerii
 • PYRSZYWIEC – niegodziwy handlarz ziemniakami
 • PYRŚCIONEK – złota opyrączka z oczkiem wydłubanym z ziemniaka
 • PYRT – 1. przybrzeżne miasto do którego przypływają PYROSTATKI; 2. grube płótno ziemniaczane
 • PYRTACZ – ziemniaki za grubo obierze a potem ich nie dogotuje itp.
 • PYRTACZKA – kobieta, która nie umie przewozić ziemniaków jednokołowym wózkiem PYRTAL – 1. duży serwis internetowy poświęcony ziemniakom; 2. ozdobne obramowanie drzwi do piwnicy, w której przechowuje się ziemniaki
 • PYRTANIE – żądanie informacji o pyrach
 • PYRTE-PAROLE – francuskie pyrosłówko
 • PYRTENOGENEZA – bezpłciowa forma rozmnażania pyr
 • PYRTENON – zrujnowana świątynia pyrytańska
 • PYRTER – 1. mocne piwo z ziemniaków; 2. poziom, do którego czasem spyrowadza się dyskusja o pyrach
 • PYRTH – australijskie miasto słynące ze sprzedaży wszystkich gatunków ziemniaków świata
 • PYRTIA – stronnictwo polityczne w Pyrlandii
 • PYRTKI – spodnie zakładane na wykopki
 • PYRTNER – 1. towarzysz na wykopkach; 2. handlowy, to odbiorca ziemniaków
 • PYRTO – 1.wino pyrtugalskie pyrodukowane z pyr; 2. opłata za paczkę z pyrami
 • PYRTOLENIE – rozgotowywanie ziemniaków
 • PYRTON – 1. wąż odżywiający się duszonymi ziemniakami; 2. dźwięk wydawany przez pyry podczas duszenia
 • PYRTOS – muszkieter z Pyrlandii
 • PYRTRAKTACJE – negocjacje przy sprzedaży ziemniaków
 • PYRTRET – martwa natura z ziemniakami
 • PYRTUGALIA – piękny kraj słynący z wspaniałego wina pyrodukowanego z ziemniaków: PYRTO
 • PYRTURBACJE – niepowodzenia plantatora ziemniaków
 • PYRTWAJN – mocne wino z ziemniaków
 • PYRTY LINE – linia telefoniczna, z której korzystają pyry chcące nawiązać kontakty towarzyskie
 • PYRTYCJA – fragment komputera osobistego pyrzeznaczony głównie do publikacji związanych z pyryzmem
 • PYRTYCYPACJA – uczestnictwo w różnorodnych pyrzedsięwzięciach podejmowanych przez pyroznański klub szaradzistów
 • PYRTYJNIAK – członek tamtejszego PeZetPyyRu (
 • PYRTYKA – 1. Artur, mistrz Pyrlandii w skoku przez pyrę; 2. żerdź, po której pnie się krzaczek ziemniaka
 • PYRTYKULARYZM – małomiasteczkowość pyrlandzka
 • PYRTYTURA – nuty do OPYRY
 • PYRTYZANT – powstaniec wielkopolski
 • PYRU – państwo w Ameryce, domniemana ojczyzna ziemniaków
 • PYRUBSTWO – rozwiązła hodowla ziemniaków połączona z pyrują
 • PYRUET – obrót wokół własnej osi, wykonywany przez pyrę
 • PYRUGIA – bliźniacze Poznaniowi miasto włoskie
 • PYRUKA – nać ziemniaczana zastępująca naturalne włosy
 • PYRULIK – dawny fryzjer wykonujący również zabiegi felczerskie i inne, jak upuszczanie krwi, opatrywanie ran, wyrywanie kartofli
 • PYRUN – pyrd…ięcie z błyskawicą podczas burzy w Pyrlandii; 2. starożytne bóstwo pyrlandzkie z okresu BEZPYRAWIA
 • PYRUS, Bolesław – dziewiętnastowieczny pisarz, twórca takich nowel jak: „Katapyrynka” i „Pyrzygoda Stasia”, a także powieści: „Emancypyrantki”, „Fapyraon” i „Pyracówka”
 • PYRUSZKÓW – siedziba władz organizacji pyrzestępczej pod Warszawą
 • PYRWANOW – Jerzy, pyrsona wyekspyrtowana z Wielkopolski do Bułgarii na funkcję pyrezydenta, obecnie występująca pod imieniem Georgi
 • PYRWENIUSZ – człowiek, który wzbogacił się na handlu ziemniakami
 • PYRWERSJA – 1. wynaturzony kartofel; 2. wyuzdanie, charakterystyczne dla literatury BULWArowej; 3. odmiana ziemniaków
 • PYRWIOSNEK – wczesna odmiana ziemniaka
 • PYRWSZA DAMA – żona prezydenta Pyrlandii
 • PYRWSZEŃSTWO, PYRYMAT – hegemonia w Pyrlandii
 • PYRY – wbrew nazwie dzielnica Warszawy, a nie Poznania
 • PYRYDERMA – skórka ziemniaka
 • PYRYFERIE – 1. dieta pozbawiona ziemniaków; 2. teren poza kartofliskiem; 3. wakacje spędzane na wykopkach na krańcach miasta
 • PYRYFIKACJA – oczyszczenie i obmycie ziemniaka przed obraniem
 • PYRYFRAZA – omówienie; wielowyrazowe określenie kartofla używane ze względów eufemizacyjnych dla złagodzenia wypowiedzi
 • PYRYGENT – 1. pyrowadzi pyracę KOPYRNIKÓW; 2. kierujący w takt muzyki zbiorami ziemniaków podczas wykopyrków
 • PYRYGEUM – najbliższy punkt orbity kartofla w Kosmosie (p. „Dzienniki gwiazdowe” S. Lema)
 • PYRYKIWANIE – 1. ryk wydawany przez pyry; 2. metoda oszukiwania pyr
 • PYRYKLES – pyrlandzki mąż stanu, twórca potęgi gospodarczej Pyrlandii
 • PYRYLICA – alfabet używany niegdyś w Pyrlandii
 • PYRYMAT – 1. pyrwszeństwo pyry w kopcu; 2. zwycięskie posunięcie w grze zwanej szachpyry; 3. stopień marynarski na pyrostatku
 • PYRYMITYW – ograniczony osobnik, wygłaszający niestworzone rzeczy i mity na temat pyrologii
 • PYRYMUS – 1. pyrwszy uczeń w szkole uczącej uprawy ziemniaka; 2. maszynka do podgrzewania potraw z pyr, w której paliwem jest SPYRYTUS; 3. przetarte ziemniaki
 • PYRYMUS INTER PYRES – dosł. pyrwszy pośród pyrwszych, pot. bulwa nad bulwami
 • PYRYNCYPAŁ – kierownik na wykopkach
 • PYRYPATETYK – 1. zwolennik teorii Arystotelesa dotyczącej wzniosłości kartofla; 2. człowiek lubiący się przechadzać w czasie rozmowy pomiędzy plantacjami ziemniaków
 • PYRYPETIE – skomplikowane przejścia i przygody członków poznańskiego klubu szaradzistów
 • PYRYSIUDY – tańce kozackie wykonywane na kartoflisku
 • PYRYSKOP – urządzenie pozwalające na obserwację pyrzybrzeżnych upraw ziemniaków z łodzi podwodnej
 • PYRYSTA 1. człowiek dbający przesadnie o czystość poznańskiego warzywa; 2. dba przesadnie o poprawność pyrosłówek
 • PYRYSTALTYKA – ruchy przewodu pokarmowego po porcji ziemniaków
 • PYRYSZCZYCA – choroba pyr charakteryzująca się występowaniem WYPYRYSKÓW na pyrach
 • PYRYSZNIC – urządzenie do płukania ziemniaków
 • PYRYT – 1. siarczek skrobi; 2. pyrpyrowy minerał powstały w pyrmie z jednej z roślin
 • PYRYTANIE – 1. sekta otaczająca czcią ziemniaki; 2. tytuł OPYRY (pyrapremiera w Pyryżu); 3. sezonowa obniżka cen ziemniaków na wielkopolskich bazarach
 • PYRYWATKA – pyrzyjęcie w mieszkaniu, na którym można poznać podpyroznańskiego hodowcę kartofli
 • PYRYZM – 1. dziedzina wiedzy zajmująca się wszelkimi odmianami ziemniaków; 2. dziedzina wiedzy zajmująca się czystością rasy ziemniaków
 • PYRYZMA – kupa kartofli
 • PYRYWATA – uprawa ziemniaków tylko dla własnych korzyści
 • PYRYŻ – 1. roślina wyhodowana przez zapylenie kartofla pyłkiem ryżu; 2. stolica kraju, który pyrodukuje szampana z pyr
 • PYRZ – chwast utrudniający upyrawę pyr
 • PYRZĄDEK – sposób sadzenia pyr (kalampyr wiązany)
 • PYRZEBACZENIE – czujne, uważne pyrzyglądanie się wykopkom połączone z darowaniem win popełnianych podczas tychże
 • PYRZEBIEGI – 1. wykopki na wyścigi; 2. konkurencja sportowa, w której pałeczkę sztafetową zastępują pyry
 • PYRZEBITKI – 1. bójki, rękoczyny podczas wykopków; 2. bite kotlety ziemniaczane; 3. znaczne zyski, zarobki na spyrzedaży pyr
 • PYRZEBOJE – długotrwałe, zacięte walki o optymalne wyniki zbiorów ziemniaka opiewane w szlagierach
 • PYRZEBÓJ – szlagier opiewający pyry
 • PYRZEBRANIE – ujmowanie ręką albo chwytanie narzędziem pyr w oryginalnym stroju, kostiumie
 • PYRZECENY – niezbyt wygórowane wartości pieniężne za pyry dyktowane pyrzez rynek w okresie posezonowym
 • PYRZECHLANIE – łapczywe picie, dużymi łykami wody ognistej spyrządzonej z pyr w zamian za odstąpienie dużej ilości pyr
 • PYRZECHWYTY – pyrzejmowanie w sprytny sposób ziemniaków od innej grupy zbieraczy
 • PYRZECIEKI – pyrzedostawanie się na zewnątrz chronionych deficytowych pyr drogą pokątną, w nielegalny sposób
 • PYRZEDNÓWEK – koniec wiosny i brak pyr
 • PYRZEGLĄDARKI – urządzenia optyczne do wyszukiwania ziemniaczanych plantacji
 • PYRZEGŁODZENIE – nie danie komuś nic, a w szczególności pyr, do jedzenia przez dłuższy czas
 • PYRZEGRODY – warownie wokół plantacji ziemniaczanych oddzielające je od niepyrzyjaciela
 • PYRZEGRYZKI – zjadanie naprędce kęsków pyr w celu zaspokojenia pierwszego głodu
 • PYRZEKRÓJ – pyrwsza gazeta w PyRL-u, która repyrodukowała zagraniczne PYRTRETY
 • PYRZENICA – wizerunek pyry wyhaftowany na góralskich pyrtkach
 • PYRZEPADEK MIENIA – kara konfiskaty pyr towarzysząca wyrokowi pozbawienia wolności dla OPYRYSZKA
 • PYRZEPYRECZKA – ptaszek, który w dawnej piosence uciekł bosemu nieboraczkowi w pyry
 • PYRZEPYROSINY – podanie bulwy lub uścisk łęciny na zgodę
 • PYRZERWA – 1. odległość między pyrządkami; 2. pauza między lekcjami nauki o pyrach
 • PYRZESADA – 1. nieuzasadnione mniemanie pyr, że są najważniejsze w jadłospisie Pyrlandczyków; 2. przeniesienie pyr w inne miejsce w celu uzyskania większego plonu; 3. wyolbrzymianie cech własnych pyr podczas AUTOPYREZENTACJI
 • PYRZY (wymowa: pyr-zy) – wielkopolskie kluski kartoflane
 • PYRZYBÓJ – bitwa na ziemniaki (jak w Hiszpanii na pomidory) w trakcie uderzania fal o stromy byrzeg morski
 • PYRZYBÓR – zwiększona ilość ziemniaków wyhodowana na karczowisku w dużym, gęstym, starym lesie na terytorium Pyrlandii
 • PYRZYBYTEK – pomieszczenie pyrzeznaczone do wzniosłych celów takich jak składowanie pyr
 • PYRZYCE – miejscowość znana z upyrawy pyr na najżyźniejszej nizinie pomorskiej
 • PYRZYCHODZIEŃ – ktoś, kto właśnie pyrzyszedł z kartofliska
 • PYRZYCHÓD – lekki, swobodny sposób chodzenia po kasę po udanych zbiorach kartofli
 • PYRZYCISK – rzut ziemniaka na biurko urzędnika
 • PYRZYCZYNEK – postępek mający na celu dostarczenie materiałów pomocniczych ułatwiających napisanie pyracy naukowej na temat pyrologii
 • PYRZYDOMEK – bajkowa chatka z ziemniaka na pyrowej łodydze z nadaną jej charakterystyczną nazwą, np. chatka Pyry Jagi
 • PYRZYDZIAŁ – jednostka organizacyjna w ministerstwie rolnictwa zajmująca się pyrzyznawaniem ziemniaczanego deputatu
 • PYRZYGŁUP – dureń na wykopkach
 • PYRZYKROCHMALIĆ – mocno przyłożyć ziemniakiem bogatym w skrobię
 • PYRZYKURCZ – bolesne, nagłe drganie mięśni podczas pyrzedłużających się wykopków
 • PYRZYLĄDEK – niewielki obszar lądu wysunięty w morze lub wysepka z ziemniaczaną monokulturą na terytorium Pyrlandii
 • PYRZYLOT – transpyrt pyr drogą powietrzną
 • PYRZYMIOT – ziemniaki pochodzące z jednego krzaka, się zaletami
 • PYRZYMIOTNIK– urządzenie do pyrzucania pyr na większą odległość
 • PYRZYMROZEK – szron, szadź na liściach pyrowych krzaków
 • PYRZYMUS – nie ma rady, najkrócej mówiąc, po prostu wykopki
 • PYRZYNA – kartoflisko po przejściu tornada
 • PYRZYPADEK – zdarzenie losowe z udziałem pyr
 • PYRZYPIECEK – ława wokół pieca w wiejskiej chacie do siedzenia i spożywania gotowanych pyr
 • PYRZYPŁYW – okresowy ruch mas ziemniaczanych z pola do miejsca składowania
 • PYRZYPIEPYRZYĆ – synonim określenia pyrzykrochmalić (dodatkowe wyjaśnienia zbędne)
 • PYRZYRODNIK – pasjonat natury specjalizujący się w badaniach nad pyrami
 • PYRZYROSTEK – cząstka słowotwórcza występująca po rdzeniu, jak w wyrazach dewelopPYR, kidnaPYR, snajPYR, megapyr, wamPYR, taPYR
 • PYRZYROST – różnica między ilością bulw zasadzonych i ilością zebranych z danego krzaka lub pola
 • PYRZYSŁÓWEK – nieodmienna część mowy określająca cechę, czynność lub stan, np. pyry obrodziły „obficie”, występują „masowo”, wyglądają „smacznie”, itp.
 • PYRZYSMAK – 1. ulubiona, bardzo smaczna pyra, specjał; 2. apetyt, chęć, pyrzyjemność w jedzeniu pyr
 • PYRZYSPIESZACZ – ziemniaczany akcelerator
 • PYRZYSPIESZENIE – ulubione pyrosłówko agronoma dopingujące pyry do wzrostu
 • PYRZYTAKIWACZ – zgadzający się na wszystko, co służy rozwojowi hodowli pyr
 • PYRZYTYK – docinek w rodzaju: Ty pyro jedna!
 • PYRZYWÓZ – specyficzny rodzaj importu, sprowadzanie ziemniaków z zagranicy furmanką
 • PYRZYTULANKA – pyra pluszowa
 • RACHUNEK PYRAWDOPODOBIEŃSTWA – sposób obliczania szansy na trafienie w pyrę z PYRABELLUM
 • RAPYR – muzyk tworzący piosenki o ziemniakach
 • REPYRACJA – 1. usuwanie zepsutych części ziemniaków i sprzedawanie ich w postaci frytek; 2. sadzenie kartofli na tym samym zagonie (z pominięciem płodozmianu)
 • REPYREZENTACJA – narodowa drużyna wyselekcjonowana na Mistrzostwa Świata w Wykopkach
 • REPYRODUKCJA – pyrzedruk PYRTRETU
 • REPYRTAŻ – pasonujący opis uprawy ziemniaków
 • REPYRTER – dziennikarz piszący repyrtaże z upraw ziemniaków
 • REPYRTUAR – wykaz odmian ziemniaków do nabycia w Pyrlandii
 • REPYRYMENDA – zwrócenie uwagi pyrom na ich niestosowne zachowanie
 • RESPYRATOR – 1. rzecz związana z ziemniakami (z łac. res pyra); 2. aparat stosowany w zatruciu ziemniaczanym
 • ROBESPYRRE – niepyrzekupny pyrzywódca pyrewolucji pyrlandzkiej
 • ROZPYREK – ważna część pyrtek, sięga doń pan i pani
 • ROZPYRLACZ – buteleczka z urządzeniem do rozpylania pyrfum
 • SAPYR – 1. żołnierz wyszukujący sapyrką ziemniaki pozostawione w gruncie; 2. lubieżny bożek leśny który lubił podbierać pasterzom ziemniaki z ogniska
 • SAPYRA – żartobliwy wiersz o ziemniaku
 • SAPYRKA – łopatka do kopania ziemniaków
 • SAPYRYK – twórca wykpiwający pyry
 • SEPYRATKA – osobny pokoik z ziemniakami
 • SEPYRATYSTA – dąży do odzielenia Pyrlandii od reszty kraju (
 • SEX-PYRTY – pyrza orgietka
 • SHAPYRO – Helen; rozśpiewana Pyrlandka
 • SINGAPYR – najważniejszy odbiorca pyrlandzkich kartofli
 • SIURPYRYZA – ziemniak z niespodzianką
 • SKARŻYPYRTA – pyra donosicielka
 • SKĄPYRADŁO – żałuje innym zaspokojenia apetytu na psianki
 • SNAJPYR – strzelec doskonały z pyrabellum
 • SOPYRAN – cienki śpiew spowodowany brakiem pyr na PYRZEDNÓWKU
 • SPYRALA – krzywa opisująca kształt ziemniaka
 • SPYRAWDZIAN – doświadczalny test PYRZYDATNOŚCI sadzeniaków
 • SPYRKA – reg. pyrl. słonina do okraszania pyr
 • SPYROPIAN – tworzywo z kulek ziemniaczanych służące za posłanie KONSPYRATOROM
 • SPYRT – uprawa ziemniaków wyłącznie dla zdrowia
 • SPYRTA PYRAGA – klub piłkarski ZAPYRZYJAŹNIONY z „Lechem”
 • SPYRTAKIADA – duża impreza sportowa w Pyrlandii
 • SPYRTAKUS – inspyrator i bojownik o wolność Pyrlandii
 • SPYRTOWIEC – reprezentuje Pyrlandię na igrzyskach OLIMPYRSKICH
 • SPYRYSKIWACZ – urządzenie umożliwiające umycie pyrzedniej szyby w samochodzie płynem wypyrodukowanym z ziemniaków
 • SPYRYT – cwaniactwo pyrlandzkie
 • SPYRYTUS – najpopularniejsza potrawa z ziemniaków
 • STĘPYREK – tłuczek do ziemniaków
 • STOPYR – 1.obrońca (tzw. wymiatacz) „Lecha”, „Warty” lub „Olimpii”; 2.chronometr pozwalający na dokładne określenie czasu gotowania ziemniaków
 • STOPYRA – Yannick, były reprezentacyjny piłkarz francuski, który piłkarskiego abecadła uczył się w Kolejorzu.
 • STOPYRAN – lek stosowany po przejedzeniu ziemniakami
 • SUPYR ZABAWA – wymyślanie pyrosłówek
 • SUPYRATA – nadwyżka ziemniaków w sklepie
 • SUPYREGO – nadjaźń pyry
 • SUPYREKSPRES – 1. ekspres kursujący w czasie wykopków; 2. dziennik informujący natychmiastowo o pasjonujących wydarzeniach w Pyrlandii
 • SUPYRLATYW – zachwyt nad pyrą, wyrażony w słowach
 • SUPYRMEN – Wielkopolanin, który na turnieju szaradziarskim rozwiązuje wszystkie zadania przed czasem
 • SUPYRSAM – pyrwszy samoobsługowy sklep w PyRL-u, spyrzedający ziemniaki – już zlikwidowany
 • SZEKSPYR – autor dzieł o ziemniakach (m.in. „Król PYR”, „PYRYKLES, książę PYRU”)
 • SZKOŁA PYRZETRWANIA – obóz, na którym pyry uczą się jak nie dać się zjeść
 • SZPYRACZ – 1. reflektor do oświetlania pól kartoflanych; 2. poszukiwacz pyrosłówek
 • SZPYRAG – warzywo uprawiane w Pyrlandii, wykształcające kłącze [zw. karp(yr)ą], otrzymane ze skrzyżowania szparagów z ziemniakami
 • SZPYRGAŁ – świstek, papyr zapisany danymi dotyczącymi pyrosfery
 • SZPYRGAŁY – 1. stare wydawnictwa poświęcone uprawie pyr; 2. oczy SZPYRACZA z określenia nr 2
 • SZPYRKA – ogląda się za nią Pyrlandczyk (jak rzekł aforysta: Czy księżniczka, czy kuchyrka, byle tylko była…)
 • SZYPYR – 1. dowodzi pyrostatkiem; 2. dowódca klipyra
 • TAMPYRE – fińskie miasto, w którym osadnicy z Szamotuł produkują nokie
 • TAPYR – 1. płn. amerykański krewniak słonia, żywiący się łęcinami; 2. rodzaj damskiej fryzury z lat sześćdziesiątych ub. wieku wykonanej z potarganych włosów utrwalonych krochmalem – ulubiona fryzura Helen Shapyro
 • TEMPYRA – farba do malowania ziemniaków na Wielkanoc
 • TEMPYRAMENT – zespół pewnych, względnie stałych cech osobowości pyry
 • TEMPYRATURA – gorączka ziemniaczana
 • TEMPYRÓWKA – narzędzie do obierania ziemniaków
 • TRANSPYRENT – szmata z napisem: Cukier krzepi, ziemniak lepiej!
 • TRANSPYRT – przewóz ziemniaków
 • TRAPYR – myśliwy tropiący ziemniaki z powodu ich cennej skóry
 • TRAPYRKI – obuwie na wykopki (noszone do pyrtek)
 • TRYPYR – uleczalna, dzięki pyrolowi, choroba trapyrów
 • TRZEPYRKA – wibro-tarełko do ziemniaków
 • UPAPYRANY – zabrudzony, powalany, zanieczyszczony po wykopkach pyromaniak
 • UPYRAWA – hodowla określonych gatunków roślin
 • UPYRCIUCH – nieustępliwy, który i tak nie słucha innych, nawet mądrzejszych od siebie, pyroznawców
 • UPYRDLIWY – natrętny, natarczywy, drobiazgowy i dociekliwy pyroznawca
 • WAMPYR – gatunek nietopyrza (ssacus cartoffli L.), groźny szkodnik upraw, żywiący się skrobią i sokiem wysysanym z naci ziemniaczanych
 • WESPYR – odrażający typ z francuskiego filmu „Galia” w reż.Georgesa Lautnera
 • WEZPYR – 1. władca absolutny w kalifacie Pyrlandii; 2. płyn do czyszczenia dywanów poplamionych pyrami
 • WSPYRCIE – pomoc materialna, deputat ziemniaków
 • WYKOPYRTNĄĆ SIĘ – przewrócić się na skórce od ziemniaka
 • WYPYRAWA – wyjazd na wykopki
 • WYPYRYSK – ropniaczek, krosteczka, co wylazł wskutek nadmiaru skrobi w organizmie
 • ZAPYRA – reguluje przepływ ziemniaków (najbardziej znana zapyra jest w Solinie)
 • ZAPYRAWA – mieszanina pyr z wodą do łączenia elementów np. pyr w jedną całość
 • ZAPYRCIE – obstrukcja wskutek obżarstwa niedogotowanymi kartoflami.
 • ZAPYROŻEC – marka samochodu popularnego niegdyś w Pyrlandii
 • ZAPYRZANIEC – odstępca od pyrzej wiary
 • ZJAWISKA PYRANORMALNE – niezwykłe i niewytłumaczalne widoki i pyrocesy zachodzące nad kartofliskami