Salcesun z gynsi łod Śrymu

Przepis

Ze stada co luzym łażą po kieretynach chwytumy gynś. Sumsiod ubije, bo jo nie moge. Dobrum chabere obcinumy, solymy i odstowiumy w mlostku w cimne skrytke na późni.

A do gora bierymy środki, pobcinane gnotki, skórki, gordyczke, skrzydołka i troche tłustygu. Wszystko razym gotujymy z zielunym, dodajymy liście bobkowe i majeranke. Jak zminknum, wyciungumy na sitko do ostygniyncio. Zimno chabero musi być pokrojuno w kawałki, a zielune z gorka czeba wyćpnunć.

W drugim gorku czeba rozgotować golunke, giyre od świni, skórki. Chabere przelejymy do sitka, a kiszonke do kanki i bydzie na późni do zup. Ciepłum chabere czeba rozciapać łapami, wybrać gnotki i chrzunstki. Oba ciepłe chabery gysie i świńskie miyszumy razym i mumy przygotowane do dalszy roboty.

Zez skóry od gordyczki wywijumy na lewum strune, zawiunzujymy z jedny struny i momy taki worek. Do jego wkładumy ciepłą chabere z sitka i zawiunzujymy na festdługum dratwum.

Z ty dratwy robi sie łoczko, żeby wetknuńć kij do wyndzynio. Taki zawiunzany salceson kładymy na troche do goruncy wody i dali miyndzy dechy, a na wiyrzch ciynżki kamlot i tak spłaszczuny czeko do rana. Nastympnygu dnia wyndzymy i gotowe. Smacznygu!

 

Fot. KGW Piękni i Młodzi z Pecnej

Składniki

Gęsina

Wieprzowina

zioła