Święto Chleba w Wielkopolsce

Kalendarium
Dodano: 05.11.2020

Święto Chleba w Wielkopolsce we wrześniu 2020 r. ponownie zagościło na poznańskim Starym Rynku. – Była to już XXII edycja tego festynu. Jak zwykle był on poświęcony prezentacji i degustacji wyrobów piekarsko-cukierniczych, wśród których nie mogło oczywiście zabraknąć rogala świętomarcińskiego – mówi Piotr Koperski podstarszy Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, które wraz ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa RP i przy wsparciu m.in. powiatu poznańskiego organizowało imprezę.

– Jaki jest cel tej tego święta? Jest ich kilka. Przede wszystkim chcemy oddać chlebowi należny mu szacunek, bo to przecież właśnie on jest od wieków głównym i podstawowym pożywieniem człowieka. Przy okazji chcemy też przybliżyć ludziom jak trudna jest praca piekarza. Ważny jest też wątek edukacyjny. Zależy nam bowiem na tym, aby zachęcić jak najwięcej młodych osób do nauki tego zawodu – podkreśla Stanisław Butka starszy Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu.

Przy okazji festynu informowano również o wartości odżywczej pieczywa i jego miejsca w diecie człowieka. – Z tego względu zaprosiliśmy m.in. dietetyka. W trakcie imprezy można było również porozmawiać na temat pieczywa bezglutenowego czy też sporo dowiedzieć się o zbożach prastarych – dodaje Piotr Koperski. Były też i inne atrakcje, jak choćby konkursy wiedzy, animacje dla dzieci czy też występy artystyczne. Oczywiście, podczas imprezy obowiązywały wszelkie środki bezpieczeństwa.

Tradycje Cechu Cukierników i Piekarzy w stolicy Wielkopolski sięgają XIII wieku. Pierwsza wzmianka o jego utworzeniu pochodzi z 1253 roku, kiedy to Poznań otrzymał na prawach magdeburskich status miasta. Pierwszy znany statut cechu ustanowiono natomiast w roku 1555 i został on zatwierdzony przez  króla Zygmunta Augusta. W ciągu 760 lat istnienia cechu różne były formy jego działalności oraz koleje losu podyktowane wydarzeniami historycznymi miasta oraz kraju…

[źródło: www.powiat.poznan.pl]

Zobacz również