Szlak Kulinarny „Smaki Powiatu Poznańskiego” członkiem Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne”

Dodano: 29.07.2021

Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” to dobrowolne i nieformalne zrzeszenie podmiotów zajmujących się promocją tradycji kulinarnych oraz produktów regionalnych, w oparciu o walory środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulinarnego i kulturowego własnego regionu. Konsorcjum działa samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej.

Obecnie w Konsorcjum zrzeszonych jest 28 szlaków kulinarnych z całej Polski.

Celem Konsorcjum jest:

– promocja i zdobywanie nowych rynków dla sprzedaży kulinarnych produktów turystycznych opartych na kuchni regionalnej i produktach tradycyjnych w kraju i poza jego granicami

– wzrost udziału produktów innowacyjnych w polskiej ofercie turystycznej

– wzrost zainteresowania produktami tradycyjnymi i zwiększenie popytu na te produkty.

Do Konsorcjum dołączył także Szlak Kulinarny „Smaki Powiatu Poznańskiego”, którego operatorem jest Instytut Skrzynki, finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji powiatu poznańskiego.

 

[źródło: pot.gov.pl]

Zobacz również